Olet täällä

Tietotekniikka ja automaatio yhä tärkeämpää maataloudessa

Tietotekniikka ja automaatiojärjestelmät ovat nykyään keskeisessä roolissa monella alalla, ja niin myös maataloudessa. Tietotekniikan ollessa arkipäivää täytyy muistaa huomioida myös kyberturvallisuus. Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut selvityksen maatalouden alkutuotannon kyberturvallisuuden nykytilasta, tulevaisuudesta ja toimialan omista erityisistä ongelmakohdista.

Automaatio ohjaa maataloutta

Automaattiset järjestelmät ohjaavat esimerkiksi sika- ja siipikarjankasvatuksessa lähes koko tuotannon elinkaarta. Eläinten hyvinvointia voidaan seurata ja ylläpitää järjestelmillä, jotka on kytketty tietoverkkoon. Järjestelmät ovat yleistyneet myös maatalouskoneissa.

”Liikkuvissa maatalouskoneissa on siirrytty 2000 -luvulla väyläohjaukseen perustuviin ratkaisuihin, minkä myötä laitteiden toiminnallisuus on ohjattavissa tietokoneella. Liikkuvat laitteet myös verkottuvat samalla tavalla kuin kiinteästi asennetut”, sanoo asiantuntija Mikko Laajalahti Luonnonvarakeskuksesta. Laitteisiin voidaan siirtää verkon kautta ohjaamiseen ja säätöön tarvittavaa tietoa, ja myös tehtäviä toimenpiteitä voidaan seurata verkon avulla.

 

Kuvan lähde: Luonnonvarakeskus

 

Alkutuotannon tarvitessa niin mobiilia kuin kiinteää tietoverkkoa, tärkeäksi seikaksi syntyy kyberturvallisuudesta huolehtiminen. Tietotekniikkaa käytettäessä syntyy samat kyberturvallisuushaasteet, oli ala tai yritys mikä tahansa. Sen vuoksi myös maataloudessa käytettävän tekniikan turvallisuustasosta on huolehdittava. Tilatasolla kyberturvallisuutta voidaan helpoiten ylläpitää säännöllisillä järjestelmien päivityksillä ja ajantasaisilla varmuuskopioilla.

Alkutuotannolle ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi melko pienet yrityskoot sekä koneiden ja rakennusten pitkät elinkaaret. Nämä seikat tulee ottaa huomioon myös suunniteltaessa tietotekniikan käyttöä ja tilan kyberturvallisuutta.

Julkaisu: Alkutuotannon kyberuhat

 

Lähde: Luonnonvarakeskus Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä