Olet täällä

Onko luomu parempaa kuin tavanomainen tuotanto? - Luken seminaarissa pohdittiin ikuisuuskysymystä

Luonnonvarakeskus (Luke) järjesti eilen luomuaiheisen tilaisuuden. Tilaisuudessa keskusteltiin luomun niin sanotusta ikuisuuskysymyksestä eli siitä, onko luomu oikeasti parempaa, puhtaampaa ja ekologisempaa kuin tavanomainen ruuantuotanto.

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei saatu.

Luomu ja tavanomainen maatalous nähdään usein toisilleen vastakkaisina päämäärinä. Asian ei kuitenkaan asiantuntijoiden mukaan tarvitsisi olla näin mustavalkoinen.

Monet tilaisuuden puhujat totesivat, että luomun hyviä käytäntöjä tulisi ottaa käyttöön tavanomaisessa maataloudessa yhä enemmän. Vastaavasti luomutuotannon olisi syytä oppia tehokkuutta tavanomaisesta tuotannosta, sillä korkeat sadot ovat tärkeitä myös ympäristön kannalta.

Luomussa päästöt satoa kohti jopa suuremmat kuin tavanomaisessa tuotannossa

Helsingin yliopiston tutkija Hanna Tuomisto löi faktat pöytään ja totesi, että luomussa päästöt ovat pienempiä peltoalaa kohden. Kuitenkin tuoteyksikköä kohden eli suhteessa satoon eroa ei ole tai päästöt voivat olla jopa suuremmat luomussa. Tämä johtuu siitä, että luomussa peltoalaa tarvitaan enemmän vastaavan ruokamäärän tuottamiseen.

Maatalousluonnon monimuotoisuuteen luomutuotannolla on tutkimusten mukaan selkeämpi positiivinen vaikutus. Suurimmat hyödyt saadaan rakenteeltaan yksipuolisissa maatalousmaisemissa. Vaikutus on erityisen suuri kasveilla ja niveljalkaisilla. Sen sijaan maaperäeliöstön monimuotoisuuteen lannan käytöllä on paljon suurempi vaikutus kuin tuotantosuunnalla.

Moni puhujista peräänkuulutti, että tulevaisuudessakin olisi hyvä olla sekä luomutuotantoa että tavanomaista tuotantoa. Molemmissa on etunsa, ja toisaalta kuluttajille tulee tarjota vaihtoehtoja kulutusvalintoihinsa.

Liisa Pietola (vas.), Tuomas Mattila ja Helsingin yliopiston professori Juha Helenius (toinen oik.) keskustelivat luomutuotannosta Luken tilaisuudessa. Maaperän merkitys maataloudelle korostui kaikkien puheenvuorossa.

Luomutilat kannattavampia

Tällä hetkellä luomutilat ovat keskimäärin tavanomaisia kannattavampia.

”Mitä luomu voi tässä tilanteessa tarjota viljelijälle on taloudellinen turva”, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola totesi.

Pietolan mielestä aina ei ole niin selkeää sanoa, ovatko luomuviljelymenetelmät tavanomaista paremmat. Hän muistutti, että maanmuokkaus on luomussa tärkeä menetelmä rikkakasvien torjunnassa. Samalla aiheutetaan kuitenkin haittaa maan rakenteelle ja maaperäeliöstölle.

”Iso osa suomalaisista pelloista on mäsänä”, luomuviljelijä ja tutkija Tuomas Mattila väitti viitaten peltojen huonoon kasvukuntoon.

Maan kasvukuntoon tulisi tilaisuuden asiantuntijoiden mukaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota niin luomussa kuin tavanomaisessakin tuotannossa, jotta satotasoja saataisiin kestävästi nostettua.

Suomen maaperä ja maatilat ovat alueittain kuitenkin hyvin erilaisia, Mattila muistutti.

”Tämän takia tarvitaan lohko- ja tilakohtaisia toimenpiteitä – yksi keino ei toimi kaikkialla.”

Kommentit

Samankaltaista sisältöä