Olet täällä

Kuluttajille läpinäkyvyyttä ja toimijoille kustannussäästöjä – ruokaketjun viemisestä digiaikaan hyötyvät kaikki

Digitalisaation ja automaation avulla tuotteiden kulku ruokaketjussa on entistä helpompaa ja tehokkaampaa jäljittää. Mtech tarjoaa yhteistyötä ja kumppanuutta yrityksille, jotka haluavat siirtyä nykyaikaan ja viedä ruokaketjun jäljitettävyyden sekä osaamisen digiaikaan.

Yhä useampi kuluttaja on nykyään kiinnostunut ruokansa alkuperästä. Kuluttajien kiinnostus rohkaisee ruokaketjun toimijoita kehittämään tuotteidensa jäljitettävyyttä, eli seurantaa elintarvikeketjussa aina pellolta myyntipaikkaan. Kun tuotteen kulku ruokaketjussa on jäljitettävissä, myös yrityksen läpinäkyvyys ja luotettavuus paranevat.

Elintarvikealan toimijat ovat lainsäädännönkin mukaan vastuussa jäljitettävyydestä – toimijoiden on kyettävä kertomaan, mistä erä on tullut ja mihin se on toimitettu. Toimijan on oltava myös perillä siitä, mitä tulleita eriä kussakin lähtevässä erässä on sekä tiedettävä elintarvikkeiden hankinta- ja luovutusajankohdat.

Jäljitettävyys on turvallisen ruokaketjun kivijalka

Jäljitettävyyttä voidaan hyvällä syyllä sanoa elintarviketurvallisuuden kivijalaksi koko ruokaketjussa. Toimiva jäljitettävyys takaa sen, että mahdolliset virheelliset tuotteet ovat paikannettavissa nopeasti, jonka jälkeen ne voidaan vetää pois markkinoilta. Näin minimoidaan vahingot niin kuluttajille kuin elintarvikeketjun toimijoillekin.

Jäljitettävyys ei ole yrityksille kuitenkaan ilmaista, sillä se vaatii toimiakseen aikaa ja rahaa. Onneksi teknologian kehitys, kuten digitalisaatio ja automaatio, tuovat huomattavia kustannussäästöjä.

Digitalisaatio tehostaa jäljitettävyyttä

Digitalisaation avulla tuotteiden jäljittäminen ja seurattavuus ruokaketjussa on entistä helpompaa ja tehokkaampaa. Digitalisaatio tarjoaa ruokaketjun toimijoille monia muitakin mahdollisuuksia, kuten keinoja tehostaa myyntiä sekä vähentää hävikkiä ja jätteen määrää.

Automaatio kulkee digitalisaation kanssa käsi kädessä. Automaation avulla elintarviketeollisuuden tuotantoprosessit ovat nopeutuneet. Digitalisaatio yhdistää syntyvät tietovirrat sekä nopeuttaa ja helpottaa toimintaa kokonaisvaltaisesti. Automaatio yhdessä digitalisaation kanssa mahdollistaa tehokkaamman logistiikan, aiempaa yksilöidymmät tuotteet ja monia muita apukeinoja mm. viljelyssä ja ruuantuotannossa.

”Mitä enemmän dataa on, sen paremmin ja luotettavammin voidaan toimia. Automatisoinnin myötä virhemahdollisuudet vähenevät ja tiedon kulku sekä toiminnot nopeutuvat. Tuote voidaan esimerkiksi saada nopeammin kaupan hyllylle, jolloin varastoaika lyhenee ja syntyy kustannussäästöjä sekä sitoutuneen pääoman tarve vähenee”, Mtech Digital Solution Oy:n myyntipäällikkö Jyrki Hakala toteaa.

Mtech Digital Solutions Oy on erikoistunut ruokaketjun ja laajemmin koko biotalouden digitaalisten ratkaisujen monipuoliseksi tarjoajaksi. Yritys tarjoaa muun muassa mobiili- ja verkkopalveluja, tietovarasto- ja analytiikkapalveluja ja tietojärjestelmien ja prosessien integraatiota.

”Yrityksenä olemme digiosaajia ja toimimme maatilojen ja ruokaketjun parissa erityisesti alkutuotannon toimintaa helpottaen. Haluamme viedä tätä tietotaitoa ja osaamista koko ruokaketjuun eli levittää osaamistamme laajemmalle”, Hakala kiteyttää.

Mtech tarjoaa Hakalan mukaan yhteistyötä ja kumppanuutta yrityksille, jotka haluavat siirtyä nykyaikaan ja viedä ruokaketjun jäljitettävyyden sekä osaamisen digiaikaan.

”Tarjoamme digitalisointia – osaamista ja ammattitaitoa, joka meillä on kyky muuttaa digitaaliseen muotoon.”

”Tavoitteenamme yhdistää koko ruokaketju digitaalisesti”

Kun tietoa on kerätty digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla, olennaista on jakaa tätä tietoa muille – mieluiten yhdestä ja samasta paikasta. Eläinpuolella ollaan Hakalan mukaan digitalisaatiossa ja automatisaatiossa jo varsin pitkällä, mutta etenkin viljapuolella töitä riittää vielä.

”Tavoitteenamme on yhdistää koko ruokaketju digitaalisesti eli luoda yhteinen alusta, minne tieto tallennetaan koko ruokaketjusta. Tähän tarvitaan koko ruokaketjun yhteistyötä.”

Onko syömäsi ruuan tie pellolta pöytään paikannettavissa? Digitalisaation ja automaation avulla jäljittäminen ruokaketjussa on entistä helpompaa ja tehokkaampaa.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä