Olet täällä

EU:n maatalousministereiltä laajaa kannatusta epäterveiden kauppatapojen kitkemiseen

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa tänään, 16. huhtikuuta.

Kokouksen pääaiheina olivat keskustelu epäterveiden kauppatapojen rajoittamisesta elintarvikeketjussa sekä ruokahävikin ja -jätteen vähentämisestä, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Suomesta kokoukseen osallistui maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Maatalousministerit kannattivat laajasti komission ehdotusta epäterveiden kauppatapojen rajoittamisesta elintarvikeketjussa EU-tason toimenpitein.

Komissaari Phil Hogan korosti esityksessään, että kyseessä on minimitason lainsäädäntöehdotus ja jäsenmaat voivat halutessaan laajentaa tai tarkentaa vaatimuksia kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Komissio lupasi myös, että elintarvikeketjun läpinäkyvyyteen tähtäävä esitys on tulossa vielä myöhemmin tänä vuonna.

Leppä tyytyväinen EU:n tavoitteisiin

”Olen oikein tyytyväinen, että EU:ssa tavoitellaan täsmälleen samoja asioita kuin olemme viime kuukausina tehneet Suomessa. Olemme olleet siis oikeilla jäljillä. Neuvostossa käyty keskustelu vahvistaa tätä käsitystä, ja viemme kansallista lainsäädäntöhanketta eteenpäin suunnitellussa aikataulussa”, ministeri Leppä sanoo tiedotteessa.

Tavoitteena on edistää komission esityksen käsittelyä mahdollisimman nopeasti vielä nykyisen puheenjohtajamaan Bulgarian ja tulevan puheenjohtajamaan Itävallan kausilla. Näin päätös voitaisiin tehdä vielä nykyisen Euroopan parlamentin toimikauden aikana.

Ruokahävikin vähentämiseen lisää toimia

Neuvosto keskusteli myös ruokahävikin vähentämiseen tähtäävistä toimista.

Neuvosto oli yksimielinen siitä, että ruokahävikin vähentämiseen kohdistuvia toimia on lisättävä, jotta tavoite ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä saavutetaan.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä