Olet täällä

Viljelijöistä lähes puolella maatalousalan koulutus

Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2016 Suomessa noin 118 000 henkilöä, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa. Heistä 47 200 oli viljelijöitä tai yhtymien osakkaita. Tiloilla työskenteleviä perheenjäseniä oli noin 34 300.

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoiman käyttöä kysyttiin tiloilta talvella 2016–2017 maatalouden rakennetutkimuksen tiedonkeruun yhteydessä.

Suurin osa toimii edelleen päätoimisina viljelijöinä

Vakituisesti palkattua työvoimaa tiloilla oli noin 4 200 henkilöä. Lyhytaikaisessa työsuhteessa tiloilla työskenteli lähes 32 600 henkilöä.

Työvoiman määrä alalla on ollut selvässä laskusuunnassa. Edellisestä mittauksesta, vuodelta 2013, maa- ja puutarhatalouden työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt yli 20 prosenttia.

Viljelijöistä ja yhtymien osakkaista vajaat 60 prosenttia toimi päätoimisesti viljelijöinä. Päätoimisuuden asteessa ei ole tapahtunut muutosta vuodesta 2013.

Yli 80 prosentilla viljelijöistä ammatillinen koulutus

Viljelijöistä yli 80 prosentilla on jonkin alan ammatillinen koulutus, joista noin 45 prosentilla on maatalousalan koulutus.

Koulutetuimpia ovat sikatilalliset, joista yli 90 prosentilla on jonkin alan ammatillinen koulutus.

Noin 30 prosenttia tilan hoidosta vastaavista henkilöistä on hankkinut tilan toimintaan liittyvää ammatillista koulutusta vuoden 2016 aikana. Ahkerimmin koulutuksessa ovat käyneet sikatilojen viljelijät.

Lypsykarjatalous työllistää eniten

Suurin osa maa- ja puutarhatalouden työntekijöistä työskenteli viljanviljelyä päätuotantosuuntana harjoittavilla tiloilla, työntekijöitä niissä oli noin 31 000.

Vaikka lypsykarjatiloilla oli viljatiloja selvästi vähemmän työvoimaa, vajaa 18 000 työntekijää, niissä tehtiin kuitenkin suurin työmäärä.

Lypsykarjatiloilla töitä tehtiin noin 22 000 henkilötyövuoden verran, kun taas viljatiloilla reilut 10 000 henkilötyövuotta. Yksi henkilötyövuosi on 1 800 tuntia.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä