Olet täällä

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyi - Osallistu nyt uudistukseen kyselyllä

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Heti uudistuksen alussa kuullaan kansalaisten näkemyksiä.

Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota.

Luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan, jotta se vaalii luontoa nykyistä paremmin ja jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hän pitää tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua uudistukseen, sillä tämä mahdollistaa parhaan lopputuloksen.

Tänään avatulla kyselyllä kartoitetaan näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta:

Luonnonsuojelulain keinoja kehitetään

Luonnonsuojelulain keinoja täytyy kehittää, sillä nykyisellään ne eivät ole riittävän vaikuttavia. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on toimivamman lainsäädännön avulla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Pyrkimyksenä on myös lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja tehostaa sen hallinnollisia menettelyjä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä. Tärkeätä on myös tarkastella ja kehittää sitä, mikä on luonnonsuojelulain merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa.

Rauhoitettujen lajien vahinkojen korvausmenettelyä selkeytetään

Hankkeen yksi osa on valmistella lakiehdotus rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä. Erityistä huomiota saavat rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot, jotka ovat lisääntyneet 2010-luvulla. Uuden lain tavoitteena on kehittää eritoten näiden vahinkojen ennaltaehkäisyä, mutta myös selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä.

Viimeisenä keinona ekologinen kompensaatio

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä kehitetään ja kokeillaan myös ekologisen kompensaation mahdollisuuksia ja edellytyksiä erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Kompensaatiota on kuitenkin ajateltu vasta viimeiseksi keinoksi, eli sitä tulisi käyttää vain tilanteissa, joissa ei ole jäljellä muita mahdollisia ratkaisuja luontohaitan välttämiseksi.

Hallituksen esityksen uudistetuksi luonnonsuojelulaiksi on määrä valmistua loppuvuodesta 2021.

Lisätietoa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta löytyy osoitteella ym.fi/uudistus

 

Lähde: Ympäristöministeriö (ym.fi)

 

 

Kommentit

piinkriis

Kovin oli tarkoitushakuinen kysely eli kyseessä on näemmä tuntuva lisäys suojelua maanomistajien riemuksi , ja tälläisessä nettikyselyssä masinoituu 90 prosenttisesti Greenpeace/ Animaliaväki , joten ottakaa kantaa ettei tulos ihan vääristy

sosialisointi jatkuu

Kyllähän oli taas kysely.
Kannattaa ehdottomasti puolustaa maanomistajan asemaa ja vastata.

Samankaltaista sisältöä