Olet täällä

Viljelijätukien syksyn maksuaikataulu on tiedossa

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2020 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Tavoitteena on, että vuonna 2020 haettavia viljelijätukia maksetaan hakuvuoden aikana yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä, eli noin 1,4 miljardia euroa. 

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat on esitetty maksuaikataulussa tämän uutisen lopussa. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmista maksuajankohdista syksyllä ennen maksujen aloittamista.

EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakoiden maksuprosentti on tänä vuonna todennäköisesti 75 %. Näin ennakkomaksuprosentti palautuu entiselleen, sillä vuosina 2016–2019 ennakoita voitiin maksaa poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia korvauksista. 

Tavoitteellinen maksuaikataulu

Syyskuu

 
Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2019) - maksuprosentti 100 %
   

​Lokakuu

 
Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Luonnonhaittakorvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
​- maksuprosentti noin 75 %
​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
- maksuprosentti noin 75 %
Kasvihuonetuotannon tuki (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti noin 40%
​Porotalouden eläinkohtainen tuki ​- maksuprosentti 100 %
​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki - maksuprosentti 100 %
   

​Marraskuu

 
Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki - maksuprosentti 100 %
​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus (2020) ​- maksuprosentti noin 75 %
Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020) (maksun haku 2020)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen
​- maksuprosentti noin 75 %
​Eläinten hyvinvointikorvaus (2020)
- sika- ja siipikarjatilat saavat ennakot ilmoittamiensa eläinmäärien perusteella, nauta-, lammas- ja vuohitiloille ennakot maksetaan eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.
​- maksuprosentti noin 50 %

Joulukuu

 
Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Ympäristötuen erityistukisopimukset (1995–1999 ja 2007–2013) (Maksun haku 2020) ​- maksuprosentti 100 %
​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2020) ​- maksuprosentti 100 %
​Kansalliset peltotuet (2020)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki
​- maksuprosentti 100 %
​Luonnonhaittakorvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
​- loppumaksu, noin 25 %
​Perustuki (2020) - maksuprosentti noin 95 %
​Viherryttämistuki (2020) - maksuprosentti noin 95 %
Nuoren viljelijän tuki (EU) (2020) - maksuprosentti noin 95 %
Peltokasvipalkkio (2020) - maksuprosentti noin 95 %
EU:n lypsylehmäpalkkio (2020) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
EU:n nautapalkkio (2020) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

Suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille vuonna 2021. Ruokavirasto tiedottaa kevään 2021 viljelijätukien maksuaikataulusta tarkemmin syksyllä 2020.

Katso viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu sekä kevään 2020 että syksyn 2020 osalta

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä