Olet täällä

Opiskelijat maatilayrittäjien ja puutarha-alan tueksi korona-aikana

Maatilojen lisätyövoiman tarpeen ennakoidaan lisääntyvän koronatilanteesta johtuen. Apua tarvitseville maatilayrittäjille tarjotaan nyt apua yhdessä luonnonvara-alan oppilaitosten ja maatalousylioppilaiden kanssa. Alan ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopisto mahdollistavat maatiloilla työskentelyn sisällyttämistä opintoihin. Opiskelijoille järjestely tuo mahdollisuuden jatkaa opintoja poikkeustilanteessa. Vastavalmistuneet saavat mahdollisuuden työllistyä alalla.

"On hienoa, että oppilaitokset ja opiskelijat ovat olleet tässä liikkeellä ja lähteneet etsimään ratkaisuja akuuttiin tilanteeseen", tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo. "Kaikki voittavat, kun opiskelijat voivat kartuttaa osaamista maatiloilla ja samalla auttaa elintarviketuotantoa poikkeustilanteessa."

Huoli maatilayrittäjien jaksamisesta on yhteinen

"Yksittäiselle maatalousyrittäjälle oma tai työntekijän sairastuminen voi merkitä työkuorman huomattavaa lisäystä tai jopa maatilan toimintakyvyn lamaantumista. Tätä tilannetta kukaan ei halua" sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

"Siksi teemme laaja-alaisesti yhteistyötä, jotta tarvittava työvoima voidaan varmistaa. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden terveys ja koronan aiheuttamat rajoitukset tietysti huomioiden", ministeri Leppä painottaa.

Töitäsuomesta.fi -palvelu toimii yhteisenä alustana

Avun antajaksi on mahdollista ilmoittautua Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta. Apua tarjoavat yli 18 vuotta täyttäneet opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat jättää yhteystietonsa palveluun perjantai-iltapäivästä 20.3. lähtien.

Lisätyövoimaa tarjotaan joko osana opintoja tehtävää työtä että rahakorvausta vastaan. Avun aikana on toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Opiskelijoiden työskentely toteutetaan osana opetustoimintaa silloin, kun se sovitaan suoritettavaksi harjoitteluna, oppisopimuksena tai koulutussopimuksena. Tästä vastaa kukin opiskelija ja oppilaitos itse. Mikäli työskentelyä ei ole sovittu osana opiskelua, on kyse työsuhteisesta toiminnasta, jolloin vastuut ja velvoitteet ovat työnantajalla ja työntekijällä.

Apua tarvitsevat yrittäjät voivat hakea apua töitäsuomesta.fi -palvelusta 24.3. alkaen. Lisätyövoimaa on mahdollista saada paitsi maatiloille myös hevostiloille ja puutarha- ja viheralalle. Yrittäjät voivat olla yhteydessä myös suoraan oman alueensa oppilaitoksiin. Myös maatalousylioppilaiden omistama Tähkä-osuuskunta välittää lisätyövoimaa.

Lisätyövoimaa voivat Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta tarvittaessa hakea myös lomituspalvelut.  Edellytyksenä on, että opiskelijan ammattitaito on lomitustyöhön riittävä. Tällöin kyse on työsuhteisesta toiminnasta.

Lue koko artikkeli ja lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä