Olet täällä

Luonnonhaittakorvaus ja luomusitoumukset haettavissa tänä vuonna, ympäristösitoumuksia jatketaan vuodella

Valtioneuvoston antaman päätöksen mukaisesti viljelijät voivat vuonna 2021 hakea luonnonhaittakorvausta ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Viljelijä voi hakea ympäristösitoumukseen vuoden jatkoaikaa. Uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, mutta voimassa oleviin sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari. Lisäksi sitoumuksiin voi lisätä korvauskelpoista alaa, jonka ympäristökorvaukseen sitoutunut on ilmoittanut tukihakemuksessa vuonna 2020.

Vaikka uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää toiselle tai jakaa.

Ympäristösopimuksia ja maatalouden geenivarojen säilyttämistä koskevia sopimuksia, joiden voimassaolo päättyy tänä vuonna, jatketaan vuodella entisillä ehdoilla viljelijän niin halutessa. Alkuperäisrotusopimuksissa ei vaadita eläinten lisääntymistä, jos velvoite on jo täytetty.

Uusia kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia voi hakea. Myös uusia maatalouden geenivarojen säilyttämistä koskevia sopimuksia voi hakea. Korvausta voi hakea ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi.

Lietelannan sijoittamista sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämistä koskevissa ympäristösitoumuksen lohkokohtaisissa toimenpiteissä on nostettu korvaukseen oikeuttavan pinta-alan määrää 60 prosentista 80 prosenttiin maatilan korvauskelpoisesta alasta.

Tukijärjestelmät perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020, johon tehnyt muutokset komissio hyväksyi 14.4.2021.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä