Olet täällä

Suomalaiset rotat eivät ole vastustuskykyisiä jyrsijämyrkyille

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat ensimmäisen kerran tutkineet rottien ja kotihiirien resistenssiä eli vastustuskykyä jyrsijämyrkkyjä vastaan.

Rotta on vaikeasti torjuttava tuhojyrsijä, sillä se on epäluuloinen kaiken uuden suhteen ja osaa varoa myös uusia ravintolähteitä. Kun rottia torjutaan jyrsijämyrkyillä, käytössä on useimmiten antikoagulanttia sisältävä jyrsijämyrkky.

Antikoagulanttien tehokkuus rotanmyrkkynä perustuu siihen, että rotta ei osaa yhdistää heikentyvää oloaan tai lajitovereiden kuolemaa antikoagulantteihin viiveellä tulevan vaikutuksen takia. Antikoagulantit estävät veren hyytymisen ja aiheuttavat jyrsijöiden kuoleman noin viikon kuluessa tappavan annoksen syömisestä.

Kaikki antikoagulantit eivät enää tehoa kotihiiriin

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa rottia ja kotihiiriä kerättiin Länsi- ja Lounais-Suomen maatalousalueelta sekä Helsingin, Turun ja Porin kaupunkien alueilta. Jyrsijänäytteistä tutkittiin Vkorc1-geenin muunnokset.

Rotista ei löytynyt Euroopassa yleisiä resistenssimuunnoksia, joten tutkimuksessa käytetyn otannan perusteella suomalaiset rotat eivät ole resistenttejä antikoagulanteille. Rottien torjunnassa voikin käyttää kaikkia antikoagulantteja.

Kotihiiristä 65 prosentilla havaittiin resistenssimuunnos. Tällaiset hiiret ovat resistenttejä ainakin kumatetralyylille, mahdollisesti myös difenakumille ja bromadiolonille, joten näitä antikoagulantteja ei kannata käyttää kotihiiren torjumiseen.

Jos antikoagulantteja sisältäviä jyrsijämyrkkyjä käytetään pitkään ja paljon, jyrsijöillä voi yleistyä vastustuskyky myrkkyjä kohtaan, kuten Manner-Euroopassa laajalti on tapahtunut. Tällöin antikoagulantti voi pahimmillaan olla tehoton vastustuskykyistä yksilöä kohtaan tai sitä tarvitaan suurempia annoksia, jotta resistentti jyrsijä kuolee.

Metsähiirestä ei vielä saatu tutkimustietoa

Rotta on Suomessa yleinen tuhoeläin varsinkin kaupunkialueilla ja maatiloilla. Kotihiiri sen sijaan on selvästi harvemmin tavattava tuholainen ja esiintyy vain tietynlaisissa ympäristöissä kuten esimerkiksi viljasiiloissa. Kaupungeissa kotihiiret ovat harvinaisia.

Suomessa huomattavasti yleisimmin tuhoja aiheuttaa metsähiiri. Metsähiiren mahdollista resistenssiä ei tunneta, koska sen muunnosten tunnistus ei onnistunut käytössä olevilla menetelmillä. Koska metsähiiri on rotan ohella yleisin tuhojyrsijä Suomessa, tulisi antikoagulanttien tehokkuutta ja resistenssiä selvittää tarkemmin myös metsähiirillä.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)     

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä