Olet täällä

Peltojen hiilivaraston muutoksista saa nyt tietoa Luken Taloustohtorista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Taloustohtorin Kasvihuonekaasulaskenta -palveluun on liitetty uusi osio. Osiolla voidaan laskea kivennäismaan peltojen hiilivarastomuutoksista syntyvät päästöt ja nielut. Uuden osion kehittämisen yhteydessä myös muiden Kasvihuonekaasulaskenta-palvelun päästöerien laskentaa on tarkennettu monin tavoin. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu julkaistiin vuonna 2018.

"Uuden osion myötä Taloustohtorista pystyy tarkastelemaan entistä kattavammin maatalouden tuotantoperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuodesta 2000 alkaen, ja palvelu kattaa nyt kaikki päästötilastojen luokat", kertoo tutkimusprofessori Kristiina Regina Lukesta.

"Tilakoon kasvun myötä keskimääräiset tilaa kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt kokonaisuutena ovat kasvaneet. Tuotettua euromäärää kohti laskettuna päästöt ovat kuitenkin alentuneet koko 2000-luvun ajan", kertoo Taloustohtori-kokonaisuudesta vastaava erikoistutkija Arto Latukka Lukesta.

Tiedot perustuvat 750 kannattavuuskirjanpitotilan tietoihin

Verkkopalvelussa voi tarkastella sekä kivennäismaiden että eloperäisten peltojen tuloksia keskiarvoina alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain. Tulokset voi suhteuttaa hehtaaria tai tuotteista saatua standardoitua eurosummaa kohti. Tuloksia voi tarkastella joko päästöeräkohtaisina kokonaissummina tai yksityiskohtaisesti eriteltynä.

Tulokset perustuvat 750 kannattavuuskirjanpitotilan satotasoihin ja muihin tiloilta kerättäviin tietoihin. Järjestelmässä kivennäismaiden peltojen ja eloperäisten peltojen pinta-alat perustuvat kirjanpitotilojen peltolohkotietoihin.

Tutustu palveluun ja sen tuloksiin tarkemmin Luken verkkosivustolla. Palvelua esitellään myös kaikille avoimessa Luken järjestämässä webinaarissa 28.10. klo 9-11.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) (Lue koko uutinen täällä.)

 

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä