Olet täällä

Maa- ja puutarhatalouden muovijäte entistäkin tehokkaammin kiertoon uuden verkko-oppaan vinkein

Muovipakkausten tuottajilla ja käyttäjillä on iso rooli siinä, miten tehokkaasti muovijäte saadaan kiertoon. Uusi viljelijöille sekä puutarha- ja kasvihuoneyrittäjille suunnattu verkko-opas neuvoo tuoteryhmittäin, miten muovit voi puhdistaa, lajitella ja säilyttää tiloilla sekä toimittaa joko kierrätykseen tai energiakäyttöön.

Oppaan avulla muovien kierrättäminen on vaivattomampaa, ja yhä suurempi osa muoveista saadaan uusiokäyttöön. Opas sisältää tulostettavat huoneentaulut maatiloille ja puutarhoille.

Maataloudessa muovijätettä muodostuu noin 12 000 tonnia vuodessa. Suuri osa muovista päätyy edelleen poltettavaksi. Koska muovijäte on merkittävä ympäristöongelmia, sen kierrättämisellä suojelemme ympäristöä ja vesistöjä sekä vähennämme muovin valmistuksen ja muovijätteen polton aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Uusi opas on yksi Suomen muovitiekartan maa- ja puutarhatalouteen liittyvistä toimista, joilla tehostetaan muovien kierrättämistä ja korvaamista. Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla vähennetään muoveista aiheutuvia haittoja, vältetään turhaa kulutusta, tehostetaan muovien kierrätystä ja korvataan  fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muoveja kestävillä ja uusiutuvilla vaihtoehdoilla. 

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas löytyy Ruokaviraston nettisivulta. Sen ovat julkaisseet ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä