Olet täällä

Hallitus hyväksyi Suomen CAP-suunnitelman

Hallitus hyväksyi istunnossaan 16.12.2021 maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman esityksen Suomen CAP-suunnitelmaksi. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAPin kansallinen suunnitelma määrittää vuosina 2023–2027 Suomessa toteutettavat maatalouden tukitoimet, maaseudun kehittämistoimenpiteet sekä näiden tukijärjestelmien reunaehdot.

Tukimuotoina suorat tuet, markkinatoimet sekä kehittämistoimenpiteet

Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi koostuu yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:n suorista tuista maataloudelle ja sektorikohtaisista maatalouden markkinatoimista sekä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan maaseudun kehittämistoimenpiteistä. 

Suorissa tuissa merkittävä osa rahoituksesta käytetään Suomessa tarkasti kohdennettuihin toimiin kuten tuotantosidonnaisiin tukiin, nuorten viljelijöiden tukeen ja uusiin ekojärjestelmiin. Markkinatoimilla edistetään esimerkiksi toimijoiden välistä yhteistyötä alkutuotannossa.

Maaseudun kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa ympäristökorvaukset, luomutuotannon edistäminen, eläinten hyvinvointikorvaukset, luonnonhaittakorvaukset, investointien rahoitus, kehittämishankkeet, yritysrahoitus ja Leader-toiminta. Maaseudun kehittämistoimenpiteitä ovat myös osaamisen kehittäminen, innovaatiot sekä digitalisaation teemat. 

Aktiivinen ruuantuotanto ja ilmasto- ja ympäristötoimet keskiössä

Suomen CAP-suunnitelma vastaa ennen kaikkea kansallisiin erityistarpeisiin ja –tavoitteisiin EU-tason tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla. MMM:n valmistelutyössä CAP-suunnitelman päätehtäviksi on kiteytetty aktiivisen ruuantuotannon turvaaminen, maatalouden ilmasto- ja ympäristöviisaus ja uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. 

”On ensisijaisen tärkeää turvata kotimaisen ruuantuotannon edellytykset siten, että voimme jatkossakin ylläpitää ja kehittää monipuolista ruuantuotantoamme kaikkialla Suomessa. Samalla huolehdimme niin ympäristöstä kuin eläinten hyvinvoinnistakin. Ruuantuotannossa on tärkeää huomioida kestävyyden kaikki ulottuvuudet, myös taloudellinen kestävyys. Uusi CAP-suunnitelma antaa tähän hyvät tukivälineet”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa. 

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen tulee vähentyä 29 prosentilla

CAP-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtioneuvosto asetti tavoitteen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen tulee vähentyä 29 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. Näiden kasvihuonekaasupäästöjen tulee siis laskea vuoden 2019 noin 16 miljoonasta hiilidioksidiekvivalenttitonnista 11,4 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin tasolle vuoteen 2035 mennessä.

Päästövähennykset toteutetaan CAP-suunnitelmaan sisältyvillä ja sen ulkopuolisilla sekä markkinaehtoisilla toimenpiteillä tukien ruuantuotannon kannattavuusedellytysten parantamista.

Uusi CAP käyttöön vuonna 2023

Suomen esitys toimitetaan vuodenvaihteeseen mennessä EU:n komission käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. CAP-suunnitelman lopullinen viimeistely edellyttää vielä neuvotteluja komission kanssa ensi vuoden alkupuolella, ja samalla valmistellaan toimenpiteiden kansallisten säädösten sisältö. Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2023.

CAP-suunnitelma päivitetään CAP27-verkkosivuille loppuvuoden aikana, kun suunnitelma on lähetetty komissiolle.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö (Tiedote kokonaisuudessaan täällä.)

Kommentit

Älynväläys

Voiko oikeasti nuori viljelijä tehdä pitkän ajan suunnitelmia. Eu:n 5v. jakso... hmmmm. eipä hyvältä näytä. Eu on liian monimutkainen byrogratian keskus, jossa ei voi mikään onnistua.

Samankaltaista sisältöä