Olet täällä

Lannan typpi tehokkaammin kasvin käyttöön

Lannan typpi tehokkaammin kasvin käyttöön

Lannan typpi tehokkaammin kasvin käyttöön

DeltaLent Active on uusi ympäristöä ja viljelijää hyödyttävä lannoitevalmiste, jonka avulla voidaan tehostaa lannasta saatavan typen käyttöä pellolla. Lisälannoituksen tarve vähenee ja sadon määrä kasvaa. Samalla voidaan vähentää merkittävästi lannan käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta, kun suurempi osa ravinteista sitoutuu kasvustoon.

Lietelannan käyttö muodostaa merkittävän osan kotieläintilojen lannoituksesta. Lietelanta sisältää typen ammoniummuodossa, joka muuttuu maassa biologisesti nitraattitypeksi (NO3-N). Nitraattityppi ei pidäty maahan ja se huuhtoutuu helposti esimerkiksi voimakkaiden sateiden aikana.  DeltaLent Active estää tehokkaasti ammoniumtypen muuttumisen nitraattitypeksi ja siten nitraattitypen huuhtoutuminen vähenee jopa 35 %. Lisäksi typpioksiduulin (N2O) haihdunta vähenee n. 50 %. Tämä on tärkeä asia, sillä typpioksiduuli on lähes 300 kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.

DeltaLent Active käsittelyn ansiosta kasvien käyttöön jää enemmän typpeä, tyypillisesti kymmeniä kiloja hehtaarille, jolloin kasvien typensaanti on suurempi ja satoa saadaan yli 5 % enemmän. Viljelijä pystyy tehostamaan lietelannan lannoitusvaikutusta DeltaLent Active -valmisteen avulla ja saamaan samalla merkittäviä kustannussäästöjä lisälannoitustarpeen vähentyessä.

”DeltaLent Activen avulla lannan typpi pysyy pidempään kasveille käyttökelpoisessa muodossa ja sitä vapautuu tasaisemmin kasvien käyttöön kasvukauden aikana, jopa noin kymmen viikon ajan. Tämän vuoksi typpeä on kasvin käytettävissä tasaisemmin koko kasvukauden ajan, ja myös sadon määrä kasvaa keskimäärin 5–7 prosenttia perinteiseen toimintatapaan verrattuna”, toteaa Bernerin kiertotalousratkaisuista vastaava kehityspäällikkö Janne Pulkkinen.

DeltaLent Active sekoitetaan lietteeseen ennen sen levitystä joko lietealtaassa tai lisätään suoraan lietevaunuun. Levitys tulee tehdään viimeistään viikon kuluessa DeltaLent Activen lisäämisestä. Tuote soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi biokaasumädätteiden kanssa.

DeltaLent Active saatavana Viljelijän Avena Berneriltä!

Kommentit

Samankaltaista sisältöä