Olet täällä

Lajikevalinta on ensimmäinen askel onnistuneessa tärkkelysohran viljelyssä

Päivä pitenee hyvää vauhtia ja kevätaurinkokin alkaa pilkistellä vähitellen pilvenraoista. Jos kevät jatkuu suosiollisena, päästään peltotöitä aloittamaan reilun kahden kuukauden kuluttua.

Altian ohran tarve on ollut kahtena edellisenä kalenterivuonna yli 200.000 tonnia. Tämä merkitsee yli 50.000 hehtaarin viljelyalan tarvetta yksistään Altian Koskenkorvan tehtaan ohratarpeisiin. Altian tarvitsema tärkkelysohra hankitaan pääsääntöisesti tärkkelysohrasopimuksilla, joita tehdään sekä suoraan viljelijöiden kanssa osoitteessa Viljatori.fi että viljaliikkeiden kanssa.

Altian tarvitsema tärkkelysohra on jyväkooltaan tasaisen suurta ja jyvän tärkkelyspitoisuus on korkea. Tärkkelysohrasopimusten laatuhinnoittelu muuttuu satovuodelle 19/20. Syksyllä 2019 puitavassa tärkkelysohrassa hehtolitran painon tulee olla vähintään 64 kg ja seulonnassa 2,2 mm:n seulan läpäisevän jakeen määrä maksimissaan 9,9 %.  Kosteus saa olla maksimissaan 14 %. Nämä laatuvaatimukset täyttävä ja sopimuksella viljelty tärkkelysohra hinnoitellaan kulloinkin voimassa olevan perushinnan mukaan ja laatuhinnoittelu kohdistuu vain mahdollisiin tärkkelyslisiin (+2, +4 tai +6 €/tn), mikäli ohran tärkkelyspitoisuus on 60,5 % tai korkeampi.

Onnistunut tärkkelysohran viljely lähtee liikkeelle lajikevalinnasta. Tärkkelysohraksi suositellut  lajikkeet  löydät osoitteesta altiaindustrial.fi. Viljelysopimuksen voi edelleen tehdä myös muista kuin suosituslistalla olevista lajikkeista.

Uusia potentiaalisia lajikkeita tärkkelysohraksi

Kesällä 2018 Luken Seinäjoen (Ylistaro) tutkimusaseman toimesta järjestettiin jälleen tärkkelysohrakokeet Ylistarossa ja Isossakyrössä.  Kokeissa testattiin uusia potentiaalisia tärkkelysohraksi soveltuvia lajikkeita Koskenkorvan tehtaan prosessiin. Kokeet onnistuivat hyvin ja kuivasta kasvukaudesta huolimatta kasvustot olivat hyvän näköiset. Ylistarossa 26.7.2018 järjestetyssä Pohjanmaan peltopäivässä yli 1000 viljelijää pääsi tutustumaan tapahtuma-alueella olleeseen tärkkelysohrakokeeseen. Silloin viljelijöiden suosikiksi nousi Rödhette, jonka koeruudut olivat todella näyttävän näköisiä. Syksyllä puintien jälkeen tehdyt sadon analyysit toivat kuitenkin pettymyksen, Rödhetten jyväkoko oli pieni verrattuna muihin kandidaatteihin.

Sato- ja analyysitulosten perusteella mielenkiintoisiksi osoittautuivat mm. Vanille, Bente, LG Nabuco, KWS Fantex sekä Hankkijan pari linjanumeroa.  Näiden potentiaalisten tärkkelysohralajikkeiden seurantaa jatketaan tulevina kasvukausina ja katsotaan niiden menestymistä käytännön viljelyssä sitä mukaa, kun ne tulevat laajemmin markkinoille. Näistä sekä mahdollisista muista potentiaalisista lajikkeista tulemme kertomaan lisää heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

Koetulosten mukaan voi vain todeta, että markkinoille on tarjolla runsaasti uusia ja satoisia ohralajikkeita, joita viljelijät pääsevät valitsemaan viljelyyn sitä mukaa kun siementä on saatavilla. Vasta laajempi käytännön viljely tulee osoittamaan lajikkeen todellisen luonteen. Koetulokset pystyvät antamaan vain hyvää vertailutietoa lajikkeiden ominaisuuksista ja satopotentiaalista.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä