Olet täällä

Avenan öljykasvikysely: kylvö ja siemenmäärä

Avena selvitti helmikuussa viljelijäkyselyllä kevätrypsin ja –rapsin viljelykäytäntöjä. Tässä öljykasvikysely - juttusarjassa käymme tarkemmin läpi tämän kyselyn tuloksia, ja tässä ensimmäisessä jutussa keskitymme kylvöön ja siemenmäärään.

Kylvösiemenmäärissä vaihtelua

Kylvötiheys ja varsinainen kasvutiheys voivat Suomen olosuhteissa erota toisistaan paljonkin alkukasvukauden kasvuolosuhteista riippuen. Viljelijäkyselyn vastausten perusteella kevätrypsiä kylvettiin keskimäärin 6,5 kg/ha (n. 220 kpl/m2) ja kevätrapsia keskimäärin 5,6 kg/ha (n. 130 kpl/m2.). Kylvösiemenmäärät vaihtelivat paljonkin, 2,5-13 kg/ha välillä.

Kevätrapsilla vaihtelua siemenmääriin tuovat populaatio- sekä hybridilajikkeet. Populaatiolajikkeilla käytetään usein hybridilajikkeita hieman korkeampia siemenmääriä (yleissuositus 150-200 kpl/m2) kuin hybridilajikkeilla (yleissuositus 100-150 kpl/m2). Kevätrypsillä suositus kylvömääräksi on korkeampi, 200-300 kpl/m2.

Hybridilajikkeilla kylvömäärä ilmoitetaan usein kappaleina neliölle (kpl/m2) ja siemenet myydään kylvöyksiköinä (unit) samaan tapaan kuin syysrapsilla. Yhdessä yksikössä on yleensä 2,1 miljoonaa itävää siementä ja yksiköllä kylvää 1,5-2 hehtaaria riippuen siitä mikä on tavoiteltu kylvötiheys.

Tarkkana kylvön suhteen

Kyselyn tulosten perusteella valtaosa hybridirapsilajikkeiden viljelijöistä käytti alle 120 kpl/m2 siemenmäärää.

Pieniä siemenmääriä käytettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kylvömuokkaukseen ja kylvöolosuhteisiin, jotta taimettuminen olisi mahdollisimman tasaista. Jos taimettuminen epäonnistuu, voi kasvustosta helposti tulla liian harva.

Myös rikkakasvien torjunta tulee tehdä huolella, jotta rikat eivät harvassa kasvustossa kilpaile rapsin kanssa liikaa. Tuholaiset on myös torjuttava tarpeen mukaan ja riittävän ajoissa, jotta ne eivät harvenna jo aika harvaa kasvustoa liiaksi.

Kappaleita vai kiloja?

Kylvösiemenmääristä puhutaan useimmiten kiloista hehtaarille ja vielä harvemmin kappaleista neliölle. Ehkä etenkin hybridirapsilla pitäisi puhua siemenistä neliölle. Jos rapsin tuhannen siemenen paino on 4,3 g ja itävyys 95 %, tarkoittavat seuraavat kylvötiheydet tualukosa esitettyjä määriä kiloissa. Rypsin siemenet ovat rapsia selvästi pienempiä, mikä aiheuttaa vaihtelua kilomääriin. Oletuksena rypsin osalta laskelmassa: tsp 2,9 g ja itävyys 95 %.

kpl/m2 Kevätrapsi, siemenmäärä kg/ha Kevätrypsi, siemenmäärä kg/ha
80 3,6 2,4
100 4,5 3,1
120 5,4 3,7
150 6,8 4,6
200 9,1 6,1
250 11,3 7,6

Erilaisilla siemenmäärillä onnistutaan

Usein on todettu, että öljykasveja voi kylvää hyvinkin pienillä tai suurilla kylvösiemenmäärillä ja välttämättä tällä ei ole suurta vaikutusta satotasoon. Tämä on totta ja öljykasvien kompensaatiokyky on poikkeuksellisen suuri esimerkiksi viljoihin verrattuna. Kun rypsillä tai rapsilla on tilaa, voivat yksilöt kasvaa reheviksi ja sivuversojen määrä voi olla suuri.

Suuremmalla kylvösiemenmäärällä suurin osa sadosta tuotetaan pääversossa ja sivuversoja on selvästi vähemmän. Se kuinka paljon kompensaatiota tapahtuu, riippuu aina kasvuolosuhteista. Jos alkukasvukaudella on kuivaa, tai kasvilla on pulaa ravinteista, voi käydä niin, että kasvi ei pysty tuottamaan sivuversoja tai satoa niissä. Kun suurempi osa sadosta tuotetaan sivuversoissa, viivästyy tuleentuminen usein jonkin verran.

Kanadassa  rapsin kylvösiemenmäärän laskuun on tehty kylvösiemenlaskuri, jossa huomioidaan mm. tavoitekasvutiheys, arvio siitä paljon siemenistä taimettuu, mitä vaihtoehtoja rikkakasvien torjuntaan on ja minkälainen on tuholaispaine. Lisäksi Kanadassa pitää huomioida riski alku- ja loppukasvukauden hallalle. Linkki laskuriin: http://www.canolacalculator.ca/target-plant-density

Tulevat öljykasvilohkot kynnetään syksyllä

Kyselyyn vastanneista viljelijöistä hieman yli puolet kertoi kyntävänsä tulevat öljykasvilohkot syksyllä. Syyskynnön on todettu olevan hyvä syysmuokkaustapa öljykasveille etenkin savimailla. Noin joka viides jätti pellot syksyllä kasvipeitteiseksi. Öljykasvien esikasvina oli yleisimmin kevätvilja (82 %).

Kevätmuokkaus tehdään kyselyn vastausten perusteella äestämällä, mutta myös kultivointia ja lautasmuokkausta käytetään. Todennäköisesti monet viljelijät käyttävät useita menetelmiä ja ajokertoja keväästä ja syksyn muokkausmenetelmästä riippuen. Noin 10 % vastaajista ilmoitti suorakylvävänsä.

Kylvö lähelle pintaa

Öljykasvilohkojen muokkauksessa on muistettava säätää muokkaussyvyyttä matalammaksi kuin viljoilla. Tavoitteena tasainen kasvualusta, joka mahdollistaa pienen siemenen nopean itämisen. Valtaosa vastaajista kylvi rypsin tai rapsin 1-3 sentin syvyyteen. Kun kylvetään lähelle pintaa, on taimettuminen usein nopeaa. Kuitenkin kuivissa olosuhteissa etenkin hybridikevätrapsilla voisi kylvösyvyyden kasvattaminen 3-4 senttiin olla hyvä ratkaisu.

 

Avenan öljykasvikysely 2017

Avena selvitti kyselyllä kevätöljykasvien viljelykäytäntöjä ja viljelyn pullonkauloja. Maaliskuun alkuun mennessä kyselyyn vastasi 230 viljelijää. Vastaajista 60 %:n tilalla oli viljelty öljykasveja yli 10 vuotta. Joukossa oli eri ikäisiä vastaajia ja lähes puolet viljeli yli 100 hehtaarin tilaa. Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille!

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä