Olet täällä

Kuivureiden sähkötarkastukset, huollot ja puhtaanapito vähentävät tulipaloja

Viljan puinti ja kuivaus on viljatiloilla vuoden kiireisintä aikaa. Tarkastamalla ja korjaamalla ennen puintikauden alkua havaitut puutteet kuivaamon sähkölaitteissa voidaan estää palo- ja henkilövahinkoja.

Lähes 60 prosenttia maatilojen suurpaloista syttyy viallisista sähkölaitteista, johdoista ja valaisimista. Viljankuivureissa tulee ennen puintikauden alkua suorittaa huolellinen puhdistus ja varmistaa sähkölaitteistojen turvallisuus. Kunnontarkastelussa tulee käydä läpi muun muassa sähkökeskusten suojakotelot, valaisimien suojakuvut, sähkömoottorien jäähdytysripojen ja säleikköjen puhtaus, sähköjohtojen kunto ja vikavirtasuojien toimivuus. Viljan siirtolaitteistojen kuten elevaattoreiden sekä muiden kuljettimien ja ruuvien kunto kuin myös toimivuuden testaus estävät ylikuumenemisia ja häiriöitä kuivaustyön aikana.

”Viljelijät tekevät kovasti työtä hyvän ruuan tuottamiseen eteen. Tulipalo tilalla tuhoaa rakennusten ja irtaimiston lisäksi myös sellaista, jota ei vakuutuskaan voi korvata. Viljanpuinnin alkaessa toivomme, että asiakkaamme voivat huoletta keskittyä työhönsä, kun kuivurit on huollettu”, riskipäällikkö Juhani Savolainen LähiTapiolasta sanoo.

LähiTapiolan asiakkaana viljelijät voivat itse vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen tekemällä erilaisia turvatekoja. Yksi näistä on sähkölaitteiden tarkastaminen viranomaisten ohjeiden mukaan.

Siisteys säästää vahingoilta
 

Yksi tärkeimmistä töistä kuivaamolla on viljapölyn huolellinen poisto koko rakennuksen sisätiloista sekä laitteistojen, moottoreiden ja koneistojen päältä. Huolelliseen puhdistukseen kuuluu vuosittain myös kaikkien huoltoluukkujen avaukset ja siivoaminen niin kattilahuoneen kuin kuivurinkin osalta.

Kuivureiden öljypoltinhuollot säätöineen ja tarvittavat sähköasennusten korjaukset tulee kuitenkin jättää alan hyväksyttyjen asennusliikkeiden tehtäväksi.

Sähkötarkastuslaki vaatii omistajaa huolehtimaa sähköasennusten (yli 35 A) määräaikaistarkastuksista 15 vuoden välein. Tarkastuksen voi tehdä Turvatekniikan keskuksen hyväksymä varmennustarkastaja. Turvallisuuden vuoksi sähkötarkastukset kannattaa tehdä viiden vuoden välein sulakkeen koosta riippumatta.

Kuivaamorakennuksessa tulee olla kuivauskauden aikana vähintään kaksi kappaletta tarkastettua toimintakuntoista kuuden kilon käsisammutinta. Mahdollisista kattilalaitteistojen muutostöistä ja tarkastuksista tulee pelastusviranomaisen kanssa sopia erikseen.

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä