Olet täällä

Perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen lopulliset tukitasot vuodelle 2016

Hallitus vahvisti tänään perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen lopulliset tukitasot vuodelle 2016. Suurin osa näistä tuista maksettiin viljelijöille joulukuussa 2016. Tässä kuussa maksuun tulee vielä loppuerä, jossa Maaseutuvirasto (Mavi) maksaa perustukea ja viherryttämistukea noin 51 500 viljelijälle ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 4 500 viljelijälle.

Vuoden 2016 tukitasojen täsmennykset:

Etelä-Suomi (AB-tukialue)

  • perustuen enimmäismäärä, joka voidaan käyttää, on 135,42 milj. €
  • tasatuen lopullinen arvo 122,44 €/ha
  • viherryttämistuki 74,75 €/ha

Keski- ja Pohjois-Suomi (C-tukialue)

  • perustuen enimmäismäärä, joka voidaan käyttää, on 133,80 milj. €
  • tasatuen lopullinen arvo 110,71 €/ha
  • viherryttämistuki 65,22 €/ha

Nuoren viljelijän EU-tuki

  • koko maassa 51,50 €/ha
  • voidaan maksaa enintään 90 hehtaarilta/tuenhakija

 
Tasatuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen hehtaariarvot muuttuivat hieman johtuen muun muassa vuoden 2016 valvontatuloksista.

Maksettavissa tuissa on huomioitu EU:n suoriin tukiin kohdistuvat pakolliset leikkaukset. Suorista tuista on tehtävä niin sanottu rahoituskurileikkaus kriisivarauksen rahoittamiseksi. Leikkaus tehdään vuosittain vahvistetulla prosentilla suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävästä osasta. Vuoden 2016 leikkausprosentti on noin 1,4. Lisäksi tukeen tehdään Suomen suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen estämiseksi niin sanottu lineaarinen leikkaus, joka on noin 1,7 prosenttia.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö, MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä