Olet täällä

Hallitus vahvisti: aktiiviviljelijän määritelmään kevennys ja mesikasvit mukaan viherryttämistuen ekologiseen alaan

Hallitus on hyväksynyt asetusmuutoksen aktiiviviljelijän määritelmän keventämiseen ja mesikasvien ottamisen mukaan viherryttämistuen ekologiseen alaan, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Mesikasvikesantoon käyvät apilat, mesikät ja aitohunajakukka sekä näiden seokset

Mesikasvikesannot hyväksytään kesantotyyppinä viherryttämistuen ekologiseksi alaksi tästä vuodesta alkaen. Mesikasvikesantoon käyvät kasvilajeista apilat, mesikät ja aitohunajakukka sekä näiden seokset.

Ekologisen alan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen. Mesikasvien viljely tukee osaltaan tavoitetta lisäämällä pölyttäjien ja muiden hyönteisten elinmahdollisuuksia. 

Ekologisen alan velvoite on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa maatiloilla, joilla on yli 15 hehtaaria peltoalaa. Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla velvoitetta ei ole, eikä myöskään nurmivaltaisilla tiloilla.

Mesikasvikesannon painokerroin on 1,5. Tämä tarkoittaa, että 1 hehtaari mesikasvikesantoa laskettaisiin ekologisen alan viiden prosentin velvoitteeseen 1,5 hehtaarina. Muulla ekologisen alan kesannolla painokerroin on 1.

Aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovelleta

Aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovelleta. Muutoksen myötä EU:n suoria tukia tai ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia hakevalta viljelijältä ei enää tarkasteta kieltolistalla olevien toimintojen hallinnointia. Kieltolistan toimintoja ovat esimerkiksi kiinteistöyhtiön tai vesiyhtiön hallinnointi tai pysyvien urheilukenttien tai vapaa-ajan alueiden hallinnointi.

Lakimuutoksen mukaisesti nyt hyväksytyssä valtioneuvoston asetuksen muutoksessa poistettiin aktiiviviljelijää koskeva kohta.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä