Olet täällä

Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen määrät lisääntyneet 2010-luvulla

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelleen RauLaKo-hankkeen loppuraportti on valmistunut, ympäristöministeriö uutisoi. Hankkeen ohjausryhmä esittää, että rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta tulisi säätää lailla.

”Vahinkojen merkittävä lisääntyminen 2010-luvulla on osoittanut, että korvausjärjestelmää täytyy kehittää. On myös tärkeää ennakoida sitä, että lintukantojen kasvu ja ilmaston lämpeneminen todennäköisesti kasvattavat vahinkojen määrää”, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Ari Niiranen ympäristöministeriöstä.

Vuonna 2018 vahingot ovat kohdistuneet pääasiassa maatalouteen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi tähän mennessä yhteensä noin 862 000 euroa. Suurin osa, noin 836 500 euroa, on kohdistunut maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Avustushakemukset ovat vähenemässä edellisvuoteen nähden merkittävästi. Vuonna 2017 avustuksia maksettiin ennätysmäärä, noin 1 250 000 euroa. Vuoden 2017 poikkeukselliset sääolosuhteet ovat keskeisin syy hakemusmäärien väliselle erolle. Naakkavahinkojen hakemukset vähenivät huomattavasti, kun naakka siirrettiin metsästyslain muutoksen (555/2018) nojalla luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi. Elokuun 2018 jälkeen sattuneista naakkavahingoista ei siten ole enää maksettu avustuksia.

Avustushakemusten ohjeita on päivitetty

Korvauksia vuonna 2018 sattuneista vahingoista on mahdollista hakea vielä 31.5.2019 saakka tapauksissa, joissa sato- tai muu vahinko on todennettavissa vasta keväällä 2019. Vuoden 2019 vahingoista voi hakea avustusta pääsääntöisesti 31.12.2019 mennessä ja tapauskohtaisesti vuoden 2020 toukokuun loppuun mennessä. Riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot.

Maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksetaan paliskunnille 30.10.2019 mennessä sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

 

Lähde: ympäristöministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä