Olet täällä

Ravinnepuutosten määrittäminen kasvustosta

Farmitin ajankohtaisuutisissa käydään kevään kuluessa "Opi tunnistamaan ravinteiden aiheuttamat puutosoireet" –sarjassa tietoiskujen avulla läpi, millaisia oireita ravinnepuutokset aiheuttavat kasvukaudella öljykasveilla ja viljoilla. Sarjan aikaisemmissa osissa on jo kerrottu yleistä asiaa tasapainoisen ravinteidensaannin merkityksestä sekä mikä merkitys ravinteiden liikkuvuudella kasvissa on puutosoireiden esiintymiseen. Tässä osassa kerrotaan mitä kannattaa huomioida, kun epäilee pellollaan ravinnepuutosoireita. Seuraavien osien aiheita ovat rikin, fosforin, kaliumin, magnesiumin, kalsiumin, typen ja eri hivenravinteiden puutosoireet rypsillä ja viljoilla.

 • Vähäiset ravinnepuutokset eivät näy kasvustossa. Tällöin puhutaan piilevästä ravinteiden puutteesta.

 • Kun puutosoireita on havaittavissa,
  - kasvu on heikentynyt
  - osa sadosta on menetetty
 • Puutosoireiden tunnistaminen vaatii systemaattista lähestymistapaa
 • Kaikki lisätiedot auttavat puutosoireiden tunnistamisessa
  - lohkon viljavuustutkimuksen viljavuusleimat
  - maalaji, maan pH, multavuus
  - kuivuus/märkyys
  - lämpötila
  - kasvustoruiskutukset (torjunta-aineet, lannoitteet)
  - käytetty lannoite
 • Älä sekoita lehtilaikkutauteja ja hyönteisten aiheuttamia vioituksia ravinnepuutosoireisiin
 • Lohkon maalajivaihtelun vuoksi puutosoireet eivät esiinny tasaisesti koko lohkolla. Tee havaintoja lohkon eri osista. First of all, never be afraid of dance clubs and bars as one of your best approaches to meet a potential date. When you are dancing with your prospective dates, it is a very common idea that the men would be paying for the dance. This is not the case however. If you have a good body, it online dating site in california is quite easy to strike up a conversation or even start a relationship with a gorgeous woman at a dance club.
 • Ravinnepuutosten määrityksessä puutosoireiden sijainti kasvissa sekä tieto ravinteiden liikkuvuudesta kasvissa ovat oleellisia
Tekijä: 

Samankaltaista sisältöä