Olet täällä

Boorin puutosoireet ja boori ravinteena

Farmitin ajankohtaisuutisissa käydään kevään kuluessa "Opi tunnistamaan ravinteiden aiheuttamat puutosoireet" -sarjassa tietoiskujen avulla läpi, millaisia oireita ravinnepuutokset aiheuttavat kasvukaudella öljykasveilla ja viljoilla. Sarjan aikaisemmissa osissa on jo kerrottu

Tässä osassa kerrotaan, miltä boorin puutosoireet näyttävät vilja- ja öljykasveilla sekä sen merkityksestä ravinteena kasvissa.

Boorin puutosoireet

Koska boori on kasvissa melko heikosti liikkuva ravinne, sen puutosoireet ilmaantuvat ensin nuoriin lehtiin. Boorin puutteessa öljykasveilla ylimmät lehdet ovat normaalia pienempiä, epämuodostuneita, poimuisia, hauraita ja usein tumman vihreitä. Lehtien reunoissa ja myös koko lehden alueella saattaa esiintyä kuolleita, tummia alueita. Myös kasvupisteet voivat kuolla. Varsissa ja juurissa voi esiintyä halkeamia. Kukkien kehitys häiriintyy ja tuleentuminen on epätasaista. Myös juurten kehitys on heikompaa.

Viljojen boorin tarve on vähäisempää kuin öljykasveilla. Jos viljoilla käytetään booria sisältäviä lannoitteita, niillä harvemmin esiintyy boorin puutetta. Boorin puutteessa viljojen lehdet ovat epämääräisesti vääntyneitä, korret normaalia paksumpia ja usein kasvupisteet kuolevat.

Lohkon boorinpuutosriskiä lisäävät

  • Karkeat maalajit
  • Korkea pH (heikkenee yli 6.5:ssä)
  • Kuiva kasvukausi
  • Kylmä ja märkä sää

Boorin merkitys kasvissa

Kasvit ottavat booria maanesteestä boorihappona (H3BO4). Boori liikkuu kasvissa pääasiassa haihdutusvirtausten mukana, ja siten sen liikkuvuus kasvissa alaspäin on heikkoa. Boori ei pysty liikkumaan vanhoista kasvinosista nuoriin. Jotta uudet versot kasvavat normaalisti, on kasvin saatava booria koko kasvukauden ajan.  Boorin puute aiheuttaa monia anatomisia, biokemiallisia ja fysiologisia muutoksia kasvissa.

Vaikka rypsi tarvitsee kasvukauden aikana booria vain muutamia satoja grammoja hehtaarilta, on boori öljykasveille erittäin tärkeä ravinne. Kaikki ristikukkaiset kasvit ovatkin varsin herkkiä boorin puutteelle. Boorin puute vaikuttaa mm. kukintaan; kukintojen kärjet kuihtuvat, kuolleet terälehdet jäävät kiinni kukintoihin ja litujen kehitys häiriintyy. Myös varsien halkeilu pituussuunnassa ja lehtien hauraus ovat merkkejä boorin puutteesta.

Boori on erittäin tärkeää nopeasti kasvavalle uudelle solukolle. Se säätelee solukon rakennetta ja vaikuttaa solujen erilaistumiseen. Boori on kalsiumin tavoin tärkeä ravinne soluseinän rakenteessa ja sen toiminnassa. Booria on kasveissa paljon heteissä, emin luoteissa ja siitepölyhiukkasissa. Boori on välttämätön siitepölyhiukkasten siiteputkien kasvulle.  Riittävä boori onkin tärkeää kukinnan onnistumiselle ja tasaiselle tuleentumiselle. Näissä kasvinosissa soluseinän muodostuminen ja hajoaminen on nopeaa. Myös siemenen itämiselle boori on tärkeä ravinne.

Boorilla on välillinen vaikutus valkuaisten muodostumiseen. Booria tarvitaan nukleiinihappojen ja muutamien kasvihormonien muodostumiseen. Boori osallistuu myös sokerien kuljetukseen solun sisälle, hiilihydraattiaineenvaihduntaan ja proteiinisynteesiin.


Öljykasveilla boorin puute vähentää satoa heikentämällä kukkimista ja siten litujen muodostumista.
Kuva: Yara International


Boorin puutosoireet ilmaantuvat ensin nuoriin lehtiin. Boorin puutteessa öljykasveilla ylimmät lehdet ovat normaalia pienempiä, epämuodostuneita, poimuisia, hauraita ja usein tumman vihreitä.
Kuva: Yara International

Lannoitussuositus

Kaikki YaraMila NPKS peltoviljelyyn tarkoitetut lannoitteet sisältävät booria (0,02-0,1 %). Lohkoilla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, tai jos viljavuustutkimus osoittaa boorinpuutetta, on boorin riittävyys syytä varmistaa YaraMila Hiven Y- lannoitteella.

Ennen kylvöä tai kylvön yhteydessä lisäboorilannoitus voidaan tehdä myös Booriravinteella (B 0,75 %). Kasvukaudella lisäbooria voi antaa kasvustoon lehtilannoituksena Hivenliuos 2000, Super-lehtiravinteella tai Soluboorilla. Kun pellon pH on tyydyttävä tai sitä huonompi, kannattaa lisäboori antaa Booriravinteena.

Samankaltaista sisältöä