Olet täällä

Nordkalkin ja Tukholman veden yhteisprojekti jakaa tietoa rakennekalkista

Nordkalk ja Tukholman vesi ovat käynnistäneet yhteistyöprojektin Project Born Ruotsissa Bornsjön-järven ympäristössä. Projektin tarkoituksena on jakaa tietoa rakennekalkituksen ja kalkkisuotimien eduista ja siitä, miten ne menetelminä vähentävät fosforivalumia järviin ja meriin.

Ruotsissa tehdyissä rakennekalkituksen maatilakokeissa fosforivalumat ovat vähentyneet 50 prosenttia samalla, kun myös satotasot ovat nousseet. Lisäksi kalkkisuodinratkaisuilla fosforivalumat ovat pienentyneet jopa 80 prosenttia.

Myös Suomessa rakennekalkituksen tutkimus on käynnissä. Tutkimusten mukaan valumavesien fosforipitoisuus on vähentynyt rakennekalkituilla mailla. Nyt tutkimuksia on laajennettu myös maatilamittakaavaan, sillä Nordkalk perusti syyskuun puolivälissä rakennekalkin pilottikenttiä Vihtiin ja Inkooseen neljälle maatilalle. Maatiloilla päästään seuraamaan rakennekalkin vaikutusta sen todellisessa kohdeympäristössä. Koepaikoissa on mukana korkean fosforiluvun peltoja, rakenneongelmaisia savimaita sekä kaltevia puronvarsilohkoja, jotka ovat alttiita kiintoaineksen huuhtoutumiselle vesistöihin. Kohteista on tarkoitus kerätä maa- ja vesinäytteitä koejakson aikana. Kohteita seurataan ainakin kolmen vuoden ajan.

Koelohkojen rakennekalkkiannokset vaihtelivat 8-14 ton/ha välillä. Maatalous-segmentin myyntipäällikön Timo Kanervan mukaan 8 ton/ha on minimiannos, jolla rakennekalkilla saadaan varmasti usean vuoden aito rakennekalkitusvaikutus.

Lue lisää Project Born-hankkeesta Nordkalkin nettisivuilta.

Projektin tarkoituksena on jakaa tietoa rakennekalkituksen ja kalkkisuotimien eduista.

Project Born on Nordkalkin ja Tukholman veden yhteinen projekti Ruotsissa.

Rakennekalkittu maa tulee muokata parin vuorokauden sisällä kalkin levityksestä.

Samankaltaista sisältöä