Olet täällä

Kalkitus pitää Alisenjärven kunnossa Nokialla

Nordkalk levittää tänään yli 30 tonnia hienoa kalkkikivijauhetta osaan Alisenjärven järviketjua Nokialla. Tavoitteena on vedenlaadun parantaminen: kalkki pysäyttää happamoitumisen ja palauttaa siitä kertovan pH-arvon noin 6,5:een.

Kalkitus on osa satavuotista kalkitusprojektia, joka käynnistyi 1998 Nordkalkin silloisen omistajan Partekin täyttäessä sata vuotta. Nordkalk on sitoutunut pitämään järviketjun vedenlaadun hyvällä tasolla, mitä seurataan mittaamalla veden pH ja alkaliteetti joka syksy ja kevät. Mittauksista vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

”Järviketjua on kalkittu vuosina 2001, 2005 ja viimeksi 2007. Koska ilmansaasteiden aiheuttama happamoittava kuormitus on vähentynyt, on vedenlaatu odotetusti pysynyt pidempään hyvällä tasolla. Valuma-alueen maaperään on kuitenkin varastoitunut happamoittavaa ainesta, jota huuhtoutuu vähitellen veteen. Ylläpitokalkituksia tarvitaan jatkossakin”, sanoo vesistökalkituksen asiantuntija, johtaja Kjell Weppling, joka on ollut Alinenjärvi-projektissa mukana alusta asti.

Kun veden pH laskee, haitallisten metallien pitoisuudet lisääntyvät ja monet kasvi- ja eläinlajit katoavat; esimerkiksi arvokalojen kannat romahtavat. Ilmansaasteiden aiheuttama happamoituminen jatkui 1980-luvulle asti, mutta vaikutukset tuntuvat yhä. Siitä huolimatta Suomessa ei tueta ympäristökalkitusta, toisin kuin naapurissa Ruotsissa, jossa valtion myöntämä ympäristötuki kattaa kalkituksen joko kokonaan tai vähimmilläänkin 85 prosenttia siitä.

Kalkkikivipohjaisilla tuotteilla on monipuolinen rooli myös talousvesien käsittelyssä. Niiden avulla valmistetaan juomavettä, puhdistetaan yhdyskuntien jätevesiä ja neutraloidaan teollisuuden sekä sulfidikaivosten prosessivesiä. Lisäksi kalkkikivipohjaisilla tuotteilla puhdistetaan savukaasuja, mikä vähentää ilmansaasteita ja vaikuttaa siten myönteisesti myös vesistöjen tilaan. Kalkki on siis luonnon oma lääke ympäristön parantamiseksi.

”Nämä kalkin monet hyödyt huomioiden tuntuu kohtuuttomalta, että kaivostoiminnan ja louhinnan energiaverotukseen esitetään huomattavaa korotusta. Kaivostoiminnassa tarvitaan paljon kallista energiaa. Onko oikeaa politiikka vaikeuttaa ympäristötekoja korottamalla yhden teollisuudenalan verotusta?” kysyy myyntipäällikkö Timo Kanerva.

Lisätietoja antavat
Kjell Weppling, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7376
Timo Kanerva, ympäristö ja maatalous, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7395
 

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Vuonna 2013 Nordkalkin liikevaihto oli 357,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 1050 henkilöä yli 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä