Olet täällä

Kalkitus on pellon peruskunnon perusta

Kalkitus on yksi pellon peruskunnon pilareista. Kalkitussa maassa mikrobitoiminta on vilkasta ja kasvien juuristo kasvaa laajaksi ja elinvoimaiseksi varmistaen tehokkaan ravinteiden ja veden oton.
 

Kalkki parantaa maan rakennetta

Hyvärakenteisessa maa muokkautuu helposti, läpäisee vettä ja kasvusto on rehevää ja tasaista.Kalkituksella on positiivinen vaikutus maan fysikaalisiin ominaisuuksiin. Se parantaa erityisesti savi- ja hiesumaiden mururakennetta muuttamalla maan kationikoostumusta. Maan rakenteella on suuri merkitys pellon vesitaloudelle ja viljelyn onnistumiselle. Hyvärakenteisessa maa muokkautuu helposti, läpäisee vettä ja kasvusto on rehevää ja tasaista. Hyvä maan mururakenne helpottaa juurten kasvua ja parantaa kasvien ravinteiden ottoa. Kuivana kautena hyvärakenteinen maa vähentää veden haihtumista ja helpottaa myös juuriston syvyyskasvua.
 

Pieneliöt viihtyvä neutraalissa pH:ssa

Kalkituksella voidaan parantaa pieneliöstön viihtyvyyttä, sillä pääosa pieneliöistä viihtyy lähellä neutraalia pH:ta.Pellon pieneliöstöllä on tärkeä rooli mururakenteen muodostamisessa sillä bakteerit ja sienet erittävät erilaisia liima-aineita, jotka sitovat maapartikkeleita yhteen. Lisäksi bakteerit toimivat eloperäisen aineksen hajoittajina hajoittaen kasvi- ja eläinjätteitä uudelleen kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Kalkituksella voidaan parantaa pieneliöstön viihtyvyyttä, sillä pääosa pieneliöistä viihtyy lähellä neutraalia pH:ta. Alhainen pH heikentää hyödyllisten mikrobien kilpailukykyä ja lisää sienten osuutta maan mikrobistossa. Hajottajabakteerien määrän vähentyessä orgaanisen aineksen hajoaminen ja samalla ravinteiden kierto hidastuvat.
 

Happamuus haittaa juurten kasvua

Maan happamuus on myös yksi merkittävimmistä juuriston laajuutta ja kasvua rajoittavista tekijöistä. Happamassa maassa kasvien juuristo kehittyy heikosti ja ravinteiden otto on tehotonta. Erityisesti alumiini, jonka liukoisuus alkaa kasvaa pH:n ollessa 5, haittaa juurten kasvua. Sen vaikutus näkyy juurissa mm. epänormaalina haaroittumisena ja juurien ruskettumisena. Juuriston kunto ja laajuus ovat kasvin veden ja ravinteiden saannin kannalta oleellisen tärkeitä tekijöitä. Laaja ja haaroittunut juuristo auttavat kasvia hyödyntämään maan vesi- ja ravinnevaroja suuremmalta alueelta. Hyväkuntoisen juuriston merkitys kasvaa kuivissa olosuhteissa, sillä se parantaa kasvien poudankestävyyttä.

Tutustu myös Pellon peruskunto -sarjan kalkitusvideoon ja muihin uutisiin

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä