Olet täällä

Lohkokirjanpito kuntoon ja katse tulevaan

Tämän syksyn viljelykirjanpito on tärkeä tehdä kunnolla ja samalla on hyvä perehtyä viljelytapahtumiin tavallista paremmin. Kevään aikana on opeteltava uuden ympäristökorvausjärjestelmän ohjeet ja joitain asioita voi tehdä jo nyt. Marraskuun pimeät päivät ovat kuin omiaan lohkokirjanpidon päivittämiseen ja onhan se sentään siistiä sisätyötä.

Fosfori hallintaan

Fosforitasaus on voimassa enintään viisi vuotta. Monessa tapauksessa kannatta katkaista fosforintasauskausi nyt, jos mahdollista, koska uusi tukikausi on selkeintä aloittaa puhtaalta pöydältä. Jos tähän mennessä ei ole fosforitasausta vielä hyödyntänyt, kannattaa se ottaa käyttöön. Siitä saa selvää joustavuutta ravinteiden käyttöön lohkoittain. Myös fosforin satotasokorjausta on välttämätöntä käyttää, kun satotasot on yli 4000 kg/ha. Muuten pellon fosforitila laskee ja sen myötä sadot, eikä pudonnutta fosforilukua pysty enää nykyisillä fosforin käyttömäärillä korjaamaan. Tämä laskeva kehityssuunta on jo selvästi näkyvissä viljavuustilastoissa. Huolestuttavaa se on tyydyttävässä ja välttävässä viljavuusluokassa.

Vielä ehtii ottaa uudet maanäytteet

Maanäytteenottoon kannattaa kiinnittää huomioita. Pellon pintakerroksen raapaisu purkkiin antaa aivan väärän kuvan lohkon viljavuudesta, erityisesti suorakylvetyillä lohkoilla. Kasvi ottaa ravinteet ja veden maalajista ja maan rakenteesta riippuen 20-40 cm syvyydeltä. Oikea näytteenottosyvyys on 20-25 cm. Näytettä otettaessa on tärkeää poistaa maan pintakerros ja erityisesti oljet ja kasvijätteet, jotta näytteestä tulee edustava. Perustutkimusta voi olla tarpeen täydentää orgaanisen aineksen pitoisuuden mittauksella, koska sillä saa tarkimman tiedon maan multavuudesta.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä