Olet täällä

Celest Trio – uusi laajatehoinen peittausaine kaikille viljoille

Celest Trio on uusi helppokäyttöinen nestepeittausaine kaikille viljoille. Valmisteessa on kolme tehoainetta, joiden ansiosta sillä on laaja teho viljan siemenlevintäisiä ja oraaseen maasta leviäviä tauteja vastaan. Celest Trion erityinen vahvuus on sen erinomainen teho Fusarium-homesieniin.

Hyvä teho orastumista haittaavia homesieniä vastaan varmistaa, että vilja orastuu hyvin ja tasaisesti. Hyvä teho homesieniä vastaan on erityisen tärkeää viileässä maassa. Viileässä siemenen itäminen ja orastuminen on hidasta, jolloin viileyttä sietävillä homesienillä on hyvin aikaa vaurioittaa sitä. Hyvä teho viiru- ja nokitauteja jne. vastaan varmistaa sadon laatua.

Vaikutustapa

Celest Trio on kosketus-, paikallissysteeminen sekä systeeminen valmiste. Kuten monet muutkin peittausaineet, se saattaa viivästyttää orastumista 1-2 vrk. Peittauksen ansiosta terveen oraan kasvu ei kuitenkaan ole pysähdyksissä, vaan se suuntautuu alaspäin, eli juuret kehittyvät vastaavasti enemmän.

Celest Trio on rekisteröity seuraavien siemenlevintäisten tautien torjuntaan:

  • Vehnä, ruis, ruisvehnä, ohra ja kaura: itävyyttä heikentävät homesienet (mm. Fusarium-lajit) sekä lumihome syysviljoilla
  • Syys- ja kevätvehnä: haisu-, kääpiöhaisu- ja lentonoki sekä ruskolaikku
  • Ruis: korsinoki
  • Syys- ja kevätohra: lento- ja kätkönoki, viirutauti, verkkolaikku sekä tyvi- ja lehtilaikku
  • Kaura: lehtilaikku ja avonoki

Celest Trio tehoaa erinomaisesti seuraaviin myös hometoksiineja tuottaviin Fusarium-lajeihin: F.avenaceum, F.culmorum, F.graminearum, F.langsethiae, F.oxysporum. Peittaus siis estää näiden homesienten leviämisen siemenen mukana, mutta se ei riitä suojaamaan viljaa mahdollista Fusarium-saastuntaa vastaan myöhemmin tähkävaiheessa.

Käyttö

Viljan siemen peitataan nestepeittauslaitteella. Valmisteeseen voi peittauslaitteen ominaisuuksista riippuen sekoittaa vettä. Käyttömäärä on 150–200 ml/100 kg siementä. Annos asetetaan siemenerässä olevan saastunta-asteen mukaan.

Celest Trio on koostumukseltaan Formula M –teknologiaa, jonka ansiosta juuri peitattu siemen juoksee hyvin peittauslaitteissa. Käyttäjämukavuutta lisää se, että Celest Triolla peitattu siemen pölyää minimaalisesti. Kiertokoe on muistettava tehdä aina ennen kylvöä ja kun siemenerää vaihdetaan. Jotta oikea kylvömäärä varmistuisi, on kiertokoetta tehtäessä tärkeää, että kylvökoneen syöttölaitteisto pyörii samalla nopeudella kuin mitä se kylväessäkin pyörii.

Celest Triolla ei ole rajoituksia pohjavesialueiden suhteen ja sillä peitattua siementä saa kylvää peräkkäisinä vuosina samalle lohkolle.

Viljan hyvä orastuminen ja kasvuun lähtö mahdollistaa hyvin kehittyvän kasvuston ja sitä myöten runsaan sadon.

Tuoteominaisuudet:

  • Tehoaineet: fludioksoniili 25 g/l, difenokonatsoli 25 g/l, tebukonatsoli 10 g/l
  • Olomuoto: punainen neste
  • Pakkauskoko: 10 l
  • Valmistaja: Syngenta
  • Myynti: Agrimarket-ketju

 Celest Triolla peitattu terve kaura orastuu vahvana

Celest Trio torjuu mm. ohran siemenlevintäisen verkkolaikun

 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä