Olet täällä

Valvonnat vähenevät sähköisen asioinnin myötä

Kasvulohkojen ilmoittaminen Vipu-palvelun kautta on vähentänyt ELY-keskuksien pinta-alatarkastuksien kohteeksi joutuvien tilojen määrää. Sähköisesti ilmoitetut pinta-alat ovat paperilla ilmoitettuja aloja huomattavasti tarkempia.

Noin 86 % tiloista teki kevään 2015 tukihakemuksensa Vipu-palvelussa.

Pinta-aloja käytetään sekä tukien maksamisen että valvonnan perustana. Siksi on tärkeää, että ilmoitetut alat ovat oikein. Jos tukihakemuksen ja peltolohkorekisterin pinta-alat eroavat toisistaan, ELY-keskus tarkistaa oikean pinta-alan tilakäynnillä ja viljelijää kuulemalla.

Tarkastettavia tiloja vain murto-osa aiemmasta

Viime vuonna pinta-alaerojen vuoksi tarkastettiin 3700 maatilaa. Tänä vuonna tarkastettavien tilojen lukumäärä putoaa 120 tilaan.

Tarkastusbyrokratiaa ja tarkastuksien lukumäärää vähennetään myös luopumalla tarkastuksista, jotka koskevat alle 0,1 hehtaarin pinta-alaeroa tukihakemuksessa ja peltolohkoreksiterissä ilmoitettujen alojen välillä. Tuki maksetaan haetun pinta-alan mukaisesti ja tieto tuen määrästä toimitetaan viljelijälle valituskelpoisella tukipäätöksellä. Lohkon uusi pinta-ala on käytössä seuraavana vuonna.

 

Lähde: Mavi

Kommentit

Samankaltaista sisältöä