Olet täällä

Eväät eteenpäin osa 6 - Perusta hyvään viljavuuteen

Viljavuustutkimuksen voimassaolo kannattaa tarkistaa nyt, kun paras näytteenottoaika on menossa. Vanha sanonta, metsä vastaa niin kuin sinne huutaa, pätee viljelyssäkin. Mitä enemmän olet perillä hyvistä viljelymenetelmistä sekä maan ominaisuuksista, sitä paremmin osaat niitä hyödyntää saadaksesi hyvälaatuista satoa joko myyntiin tai kotieläinten rehuksi.

Ajantasainen viljavuustutkimus on lähtökohta satoisaan kasvinviljelyyn. Kasvilajin ja lajikkeen valinta sekä satotasotavoite yhdessä määräävät lannoituksen ja kalkituksen tarpeen. Tuotantopanosten suuntaaminen ja niiden tarkentaminen on maan viljavuuden hoitoa, joka luo mahdollisuudet tuottaa laadullisesti ja määrällisesti hyvä sato.

Hyvään viljelykäytäntöön kuuluu selvittää pääravinteiden lisäksi myös maan hivenravinnetila. Suuressa osassa suomalaisista pelloista on puutetta hivenravinteista, joka vaikuttaa satoon sekä laadullisesti että määrällisesti. Kotoisten rehujen sisältämät luontaiset hivenaineet vaikuttavat myös eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.

Älä unohda hivenravinteiden määrittämistä

Hivenravinteiden määrittäminen on vähentynyt koko 2000-luvun ja tätä kautta maan viljavuuden hoito on hiipunut. Tutkimustilausta täytettäessä kannattaisi miettiä, minkä analyysipaketin valitsee, etteivät hivenravinteet ole lohkojen kasvukuntoa heikentävä tekijä.  Jos tilalla käytetään viiden vuoden viljelykiertoa, kannattaa miettiä, mitkä kasvit kierrossa on ja selvittää niiden tärkeimmät hivenravinteet. Ravinteiden selvittäminen auttaa kohdentamaan kalkituksen ja lannoituksen taloudellisesti oikein.

Esimerkiksi mangaani on hyvin hoidettujen peltojen ongelma. Mangaania on yleensä kasveille riittävästi, mutta sen liukoisuus heikkenee pH:n noustessa ja siten kasvit eivät saa sitä käyttöönsä.  Tästä syystä mangaania pidetään hyvin hoidettujen ja voimakkaasti kalkittujen maiden ongelmana, joka rajoittaa myös kaikkein muiden sadontuottoon laitettujen tuotantopanosten vaikutusta. Mangaanin liukoisuuden alenema on niin suuri, että pH:n noustessa lähemmäs 7:n tasoa puutetta ei enää voi eikä kannata korjata maahan lannoittamalla, vaan tarvittava ravinnelisä on annettava lehtilannoitteena.

Miten hyödyt eniten viljavuustutkimuksesta

Viljavuustutkimukset kannattaa ottaa oman tilan tarpeita varten, mielellään järkevästi maalajirajojen mukaan peruslohkon koko huomioiden. Ympäristökorvaus määrittää näytteenotolle minimin, mutta käytännössä kannattaa miettiä milloin on tarvetta ottaa näytteet tiheämmin ja optimoida lannoitus maalajirajojen mukaan ja todellisten tarpeiden mukaisesti.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä