Olet täällä

Tasapainoinen lannoitus kasvattaa satoa ja säästää ympäristöä

Ohralle voidaan saada jopa 1 200 kiloa lisää hehtaarisatoa, kun lannoitus ajoitetaan oikein ja lannoitteessa on ravinteita riittävästi, oikeissa suhteissa. Varsinkin typpi ja fosfori lisäävät selvästi uusien lajikkeiden satoa. Kun halutaan vaikuttaa myös ohrasadon laatuun, kannattaa huomioida entistä tarkemmin muutkin kasviravinteet.

Lannoitusta suunnitellessa otetaan luonnollisesti huomioon ympäristötuen rajoitteet ja mahdollisuudet  lohkolla. Esimerkiksi typellä ja fosforilla saa käyttää lohkokohtaista satotasokorjausta, mutta joidenkin lohkojen ravinnemääriä rajoittaa vaikkapa kaltevuus.

Lannoituksen tasokorotus kannattaa

Typpilannoituksen tasokorostus 90 kilosta 110 kiloon kannattaisi, sillä on laskettu, että 20 lisätyppikilolla nostettaisiin hehtaarisatoa 600 - 800 kiloa. Noin 30 euron panostus toisi tiliä lisää vajaat 120 euroa. ”Melko hyvä tuotto puolen vuoden sijoituksesta”, Hankkijalla tuumataan.

Muiden pääravinteiden fosforin ja kaliumin ohella hivenravinteet oikein suhteutettuina lisäävät satoa vielä 400 kiloa hehtaarilta. Kasviravinteiden hehtaarisatoa lisäävä vaikutus yhteensä on siis jopa 1 200 kiloa.  

Oikein ajoitettu typpilisä kasvattaa satoa muun muassa tehostamalla versontaa ja parantamalla tähkimistä ja jyväkokoa.

Tunne peltojesi ravinnetarve

Ympäristötuestakin tuttu ravinnetaseen laskenta on oiva väline kertomaan, missä kunnossa pelto on.

Ravinnetase lasketaan vähentämällä peltoon lisättyjen ravinteiden määrästä sadon mukana pellolta poistuneiden ravinteiden määrä. Tähän on olemassa erilaisia apuvälineitä, kuten Hankkijan ravinnetaselaskuri.

Vuosittaisia vaihteluita voi tulla esimerkiksi viljelykasvin, lannoitus- ja satotasojen sekä sääolojen vaihtuessa. Ravinnetase onkin pellon tilan pitkän ajan seurantaväline.

Varmimmin hyvä sato saadaan hyväkuntoisilta peltolohkoilta. Lannoitustaso on aina syytä tarkentaa peltolohkon kasvukuntoa vastaavaksi. Nyrkkisääntönä viljanviljelyssä voi pitää, että jos yhdellä typpikilolla saadaan satoa vähemmän kuin 35 kiloa, vika on muualla kuin lannoituksessa.

Maa-analyysi kertoo maaperän ravinnetilasta ennen lannoitusta. Ajan tasalla oleva maa-analyysi on pohjana vuosittaiselle tai pidemmän ajan lannoitussuunnitelman tekemiselle.

Hankkijan Tonni lisää satoa -juttusarjassa perehdytään alhaisen keskisadon nostamiseen viljelyteknisillä keinoilla. Julkaisemme uuden jutun joka viikko Farmitissa kevään kylvöjen alkuun asti. Sarjan aiemmin ilmestyneisiin osiin pääset alla olevista linkeistä ja Tonni lisää satoa -tunnisteen kautta sivun alareunasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lannoituksen tasokorotus

Uudella, satoisalla lajikkeella saatava sadonlisä

Ohran nykyinen keskisato

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä