Olet täällä

Oikea kasvin ravitsemus nostaa satoa ja sadon laatua

Ohralle voidaan saada jopa 1 200 kiloa lisää hehtaarisatoa, kun lannoitus ajoitetaan oikein ja lannoitteessa on ravinteita riittävästi, oikeissa suhteissa. Varsinkin typpi ja fosfori lisäävät selvästi uusien lajikkeiden satoa. Kun halutaan vaikuttaa myös ohrasadon laatuun, kannattaa huomioida entistä tarkemmin muutkin kasviravinteet.

Lannoitusta suunnitellessa otetaan luonnollisesti huomioon ympäristötuen rajoitteet ja mahdollisuudet  lohkolla. Esimerkiksi typellä ja fosforilla saa käyttää lohkokohtaista satotasokorjausta, mutta joidenkin lohkojen ravinnemääriä rajoittaa vaikkapa kaltevuus.

Viljavuuspalvelussa tehtävällä Yara Megalab™ -kasvianalyysillä voi entisestään tarkentaa kasvukaudella tehtävää täydennyslannoitusta satopotentiaalin mukaiseksi. Kasvuston ravinnepuutteet saadaan selville ja lannoitusta voidaan siten vielä korjata esim. Yara Vita-sarjalla.

Tiedot kasvuston ravinnetilasta saa Viljavuuspalvelusta viiden arkipäivän kuluessa. Samalla saa ohjeet tilanteen korjaamiseksi.

Tietoisuus lohkon ja kasvuston ravinnetilasta ja tasapainosta auttaa suuntaamaan viljelytoimet myös ympäristönäkökulmat huomioiden. ”Kannattaisi miettiä, olisiko parempi jakaa esimerkiksi typpilannoitusta useampaan lannoituskertaan, jotta kasvi pystyy sitomaan saamansa ravinteet ja hyödyntämään ne paremmin kuin kertalannoituksella”, Hankkijalta neuvotaan.

Esimerkiksi viime kesän viileä ja sateinen alku haittasi huomattavasti ravinteiden, myös fosforin ottoa. Tässä tilanteessa kasvu kesän alussa hidastuu ja loppukesän sateet lisäävät korjuun riskejä ja kuivatuskustannuksia. Sato pienenee. Fosforilannoituksen lisäämisestä oli tuolloin selvä hyöty.

Myös useampia ravinnelähdettä käytettäessä sekä maaperä- että kasvianalyyseistä on selvä tuki lannoitustoimille. Kasvinviljely- ja kotieläintilojen lisääntyvän yhteistyön myötä karjanlannan käyttöä lannoituksessa voidaan joutua opettelemaan.

Ravinteiden oikea suhde on tärkeä. Esimerkiksi 1999 – 2006 toteutettu Viljatutkimus selvitti millainen vaikutus kalsiumin (Ca) ja magnesiumin (Mg) ideaalilla suhteella on sadon määrään savimailla.

Viljatutkimus 1999 – 2006, Ca/Mg-suhteen vaikutus ohran satoon savimailla

Ca/Mg –suhteen vaikutusta sadon määrään tutkittiin luokittain suhteen ollessa alle 5, 5-9, 10-15 ja yli 15. Savimailla huomattiin, että mitä vaikuttavampi osuus kalsiumilla on eli mitä korkeammaksi Ca/Mg –suhde nousee, sitä parempi sato saadaan. Ainoastaan yhtenä vuonna Ca/Mg –suhteen ylittäessä 15 sato oli korkeimmassa luokassa alempi sato kuin välillä 10-15.

ISO-VILJA® Viljavuustutkimus vuodelta 2006 osoitti ohralla, että isoimmissa, yli 5 000 kilon hehtaarisadoissa, hivenaineet sinkki (Zn), kupari (Cu), boori (B) ja rikki (S) olivat paremmalla tasolla kuin alhaisemmissa satomäärissä. 

Ohran ISO-VILJA® Viljavuustutkimus 2006

Ohrasato, kg/ha Zn mg/l Cu mg/l Mn mg/l B g/l S mg/l
Alle 3000 2,1 3,9 14,1 0,7 14,1
3000-4000 2,4 4,5 18,1 0,8 18,5
4000-5000 4,0 4,5 19,2 0,8 26,0
Yli 5000 4,3 5,1 12,6 0,9 29,4

 

Huomiota myös laatuun

Sadonlisä ei ole tasapainoisen lannoituksen ainoa hyöty vaan ravinteilla vaikutetaan myös sadon laatuun. Loppukäyttö määrittelee, milloin sadon eri laatutekijät ja jyvän ominaisuudet ovat sopivimmillaan. Muun muassa jyvän koostumus, koko, paino ja jopa muoto voivat vaikuttaa loppukäyttöön.

”Viime vuonna mallasohraksi tarjotuista eristä jopa neljäsosa jouduttiin hylkäämään mallastuskäytöstä liian matalan valkuaisen vuoksi”, Hankkijalla pahoitellaan. 

Nykyisin on yleistä, että kaikissakin viljoissa valkuaisvaje on yhden, kahden prosentin luokkaa. Esimerkiksi rehuviljan kohdalla se tarkoittaa lisävalkuaisen tarvetta rehustuksessa.

Valkuaisen koostumus taas vaikuttaa rehuarvoon erityisesti 1-mahaisilla kuten sioilla ja broilereilla. Merkitys on kasvussa enenevässä määrin myös märehtijöillä. Näin siksi, että viljan osuus rehussa on lisääntynyt etenkin korkeatuottoisilla lypsylehmillä.

Hankkijan Tonni lisää satoa -juttusarjassa perehdytään alhaisen keskisadon nostamiseen viljelyteknisillä keinoilla. Julkaisemme uuden jutun joka viikko Farmitissa kevään kylvöjen alkuun asti. Sarjan aiemmin ilmestyneisiin osiin pääset alla olevista linkeistä ja Tonni lisää satoa -tunnisteen kautta sivun alareunasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikea kasvin ravitsemus nostaa satoa ja sadon laatua

Lannoituksen tasokorotus

Uudella, satoisalla lajikkeella saatava sadonlisä

Ohran nykyinen keskisato

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä