Olet täällä

Tautien torjunta nostaa ohran satoa reilusti

Tauteja torjumalla ohran satoa on nostettu ruutukokeissa jopa yli tuhat kiloa hehtaarilta. Viljelijöiden omat kokemukset puhuvat vieläkin korkeammista sadonlisistä.

Lajikkeella, olosuhteella ja kylvöajalla on suuri merkitys tautitorjunnan satoa lisäävään vaikutukseen. Hankkijan kokeissa aikaisen kylvön tautitorjunta toi hehtaarisatoon lisäystä noin 260 kiloa, kun myöhäisessä kylvössä sadonlisä oli jo toista tuhatta kiloa.

Hankkijalla on laskettu, että taloudellinen tuotto yhdelle tautitorjuntaan sijoitetulle eurolle tulee takaisin kolminkertaisena.

Hankkija testasi uusia ohralajikkeita viime vuonna kuudella havaintokaistalla eri puolilla Suomea. Tautiaineiden vaikutusta havainnoitiin suorakylvetyillä, kevytmuokatuilla ja kynnetyillä ruuduilla. Tautitorjuttujen ja ilman tautitorjuntaa viljeltyjen koeruutujen väliset satoerot olivat enimmillään 1 046 kiloa ja alimmillaan 260 kiloa hehtaarilta tautitorjunnan hyväksi.

Kasvuston tautitilanteeseen vaikuttavat taudinaiheuttajien esiintyminen, itse kasvi ja kasvuolosuhteet. Viime vuonna olosuhteet vaihtelivat paljon kasvukauden aikana ja esimerkiksi myöhemmin kylvetyillä kasvuaika piteni kuukautta aikaisemmin kylvettyihin nähden selvästi.

Tautitorjunta vähintään lippulehtivaiheessa

Kylvöajalla oli ilmeinen vaikutus tautitorjunnan vaikuttavuuteen. Myöhään kylvetyillä aloilla hyöty oli selvin, sillä korjuun siirtyessä myöhemmäksi myös taudeille otolliset olosuhteet lisääntyivät kasvukauden edetessä. Aiemmin, edullisiin kasvuolosuhteisiin kylvetyillä aloilla tautitilanne ei ehtinyt yltyä niin pahaksi ennen kuin sato oli ehditty korjata.

Sama on todettu Hankkijan sopimusviljelijöiden alkukyselyssä. Ennakkonäytteiden yhteydessä viljelijältä kysytään tilalla toteutettua tautitorjuntaa. Vaihtoehtoina ovat tautien torjunta rikkaruohotorjunnan yhteydessä kasvuasteella T1, lippulehtivaiheessa kasvuasteella T2, molemmilla kasvuasteilla tai että torjuntaa ei ole tehty lainkaan.

Selkeä havainto on, että kasvitautien torjunnan puuttuessa satotaso jää alemmaksi ja viljan laatu heikkenee.

Keskimääräinen hehtaarisato on kyselyssä ollut 3 500 kilon luokkaa ilman tautitorjuntaa. ”Se on 800 kiloa alempi kuin tiloilla, joilla tautitorjunta tehdään rikkakasvitorjunnan yhteydessä ja jopa 1 400 kiloa vähemmän kuin varsinaisen tautitorjunta-ajankohdan ruiskutuksissa eli T2 kasvuasteella”, Hankkijalla on todettu.

Jos tautitorjunta on tehty sekä rikkakasvitorjunnan yhteydessä kasvuasteella T1 että lippulehtivaiheessa T2 -asteella, sadonlisä on ollut liki 2 000 kiloa verrattuna tautitorjuntaa harjoittamattomiin tiloihin.

Tautitorjunnan merkittävä vaikutus kohdistuu lajitteluasteeseen. Jyväkoko kasvaa mallasohraluokkiin soveltuvaksi ja samalla satotaso nousee. Jos torjuntaa ei ole tehty, ohran jyväkoko on jäänyt auttamatta rehulaatuluokkaan ja samalla sadon määrä on alentunut.

Tilojen omissa viljelytuloksissa muutkin kasvutekijät kuin tautitorjunta saattavat vaihdella paljon ja vaikuttaa sadon määrään ja laatuun. Tällöin tautientorjunnan vaikutus on suuntaa antava.

Hankkija on jo pitkään suositellut tautitorjuntaa kasvuasteella T2. Tehokkaamman torjunta-aineen vaikutusaika on noin kuusi viikkoa. Tautitorjuntaan sijoitetun euron on laskettu parantavan tuottoa kolmen euron edestä, joten tässäkin puolen vuoden sijoitukselle saa hyvän katteen.
 

Hankkijan Tonni lisää satoa -juttusarjassa perehdytään alhaisen keskisadon nostamiseen viljelyteknisillä keinoilla. Julkaisemme uuden jutun joka viikko Farmitissa kevään kylvöjen alkuun asti. Sarjan aiemmin ilmestyneisiin osiin pääset alla olevista linkeistä ja Tonni lisää satoa -tunnisteen kautta sivun alareunasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautien torjunta nostaa satoa reilusti

Oikea kasvin ravitsemus nostaa satoa ja sadon laatua

Lannoituksen tasokorotus

Uudella, satoisalla lajikkeella saatava sadonlisä

Ohran nykyinen keskisato

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä