Olet täällä

Reilu puolet tiloista teki sopimuksen sadosta etukäteen

Vain noin puolelle vuonna 2016 tuotetusta vilja- ja öljykasvisadosta oli tehty sopimus viimeistään ennen sadonkorjuuta, selviää Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n teettämästä viljelijäkyselystä. Sopimusviljelyksi katsottiin sopimus, jossa hinta oli ennakkoon sovittu, hintaa ei oltu sovittu tai oli tehty muunlainen sopimus.

Sopimusten tekeminen on lisääntynyt edellisvuodesta noin neljä prosenttia. VYR:n kyselyyn vastanneista tiloista 51,8 % oli tehnyt viljelysopimuksen vuonna 2016. Vuonna 2015 vastaava lukema oli 47,7 %.

Eniten viljelysopimuksia tehtiin mallasohralle. Vain noin neljännes mallasohrasta viljeltiin ilman sopimusta.

Ohrasta oli sitä vastoin tehty vähiten sopimuksia ennakkoon. Tätä selittää osaltaan ohran käyttö oman tilan rehuna.

Vastaajista reilulle puolelle viljatulo oli merkityksellinen tulonlähde. Osalla vastaajista merkitystä pienensi tilan ulkopuolella työskentely ja viljan käyttö rehuna omalla tilalla.

VYR selvitti loka-marraskuun vaihteessa sekä viljasadon määrää että mm. myyntiaikomuksia ja sopimusviljelyn yleisyyttä. Kyselyyn vastasi 522 viljelijää.

Lähde: VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä