Olet täällä

Sibeliustalolla juhlittiin sadonkorjuuta

Lokakuun lopulla väkeä virtasi Lahden Sibeliustaloon. Päijät-Hämeen Viljaklusteri, Fazer Mylly, Viking Malt ja Vääksyn Mylly olivat kutsuneet viljanviljelijöitä perinteiseen syksyiseen sadonkorjuujuhlaan kuulemaan asiantuntijoita ja juhlistamaan syystöiden päätöstä.

”Fazer Myllyn viljanhankinta perustuu pitkälti sopimusviljelyyn”, kertoi Fazer Myllyn viljanhankintapäällikkö Tero Hirvi puheenvuorossaan.

Viljelysopimuksia tehdään myllyvehnästä, rukiista, suurimokaurasta, luomumyllyvehnästä, luomurukiista ja luomusuurimokaurasta. Fazer Mylly aloittaa satokauden 2017 kevätviljojen ja satokauden 2018 rukiin kiinteähintaisten viljelysopimusten tekemisen viimeistään vuoden 2017 alussa.  

”Sopimusmallimme ovat kiinteähintainen ja markkinahintainen viljelysopimus. Suora sopimusviljely hyödyttää koko ketjua, koska osapuolet voivat suunnitella toimintojaan hyvissä ajoin”, Hirvi painotti.

Viljanhankintapäällikkö Hirvi kertoi, että muun muassa vehnän valkuaislisiä on jo keväällä parannettu selvästi. Fazer Mylly tiedottaa sähköpostitse ajankohtaisista sopimusviljelyyn liittyvistä asioista, sähköpostilistalle voi ilmoittautua lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen mylly.viljanosto@fazer.com .

Uusilla lajikkeilla varmuutta   

Maailmanlaajuisesti suurin erikoismaltaiden tuottaja ja suurimpiin mallastajiin kuuluva Viking Malt hankkii myös tarvitsemansa mallasohran suoraan sopimusviljelijöiltään. 

”Tarvitsemme mallasohran viljelyyn ja sen kehittämiseen sitoutuneita viljelijöitä”, viljanhankintapäällikkö Sanna Kivelä kertoi. Viime vuosina voimakkaasti laajentuneella konsernilla on mallastamoita Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa ja Puolassa.

Kivelän mukaan mallasohralajikkeiden satoisuutta ja viljelyvarmuutta jalostetaan koko ajan. ”Uuden Charles-panimomallasohran siementä saa Tilasiemeneltä ja entsyymiohria Repekka, Popekka ja Vipekka Borealilta”, Kivelä listasi.  

Viljelijälle viljaerien kunnostuskäsittely ja toimituksen ajoitus voivat tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä. ”Kannustan esimerkiksi lajittelemaan oikeaan jyväkokoon ja mahdollisuuksien mukaan varastoimaan tilalla”, Kivelä neuvoi.   

Viljelijöiden tieto-taidon ylläpitämiseksi ja verkostojen muodostamiseksi Viking Malt on aloittamassa ProAgrian kanssa pienryhmätoimintaa, johon halukkaat voivat ilmoittautua.

Reagointia oikeaan aikaan

Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori Pellervon taloustutkimus PTT ry:stä korosti viljamarkkinoiden seuraamisen ja oikea-aikaisen toiminnan tärkeyttä. ”Valitettavasti isoihinkaan hintamuutoksiin ei osata reagoida. Viljelyalat pysyvät vuodesta toiseen samanlaisina eikä esimerkiksi hintaa välttämättä uskalleta kiinnittää silloin, kun hinta olisi pitkällä aikavälillä katsoen korkealla tasolla”, hän pahoitteli. 

Markkinoihin voisi Arovuoren mukaan vaikuttaa lisäämällä sopimustuotantoa. Sekä teollisuus että viljelijä ottaisivat sen sopimuskumppanin, jonka kanssa he haluaisivat tehdä yhteistyötä vielä kymmenkin vuoden päästä.

”On kuitenkin valmistauduttava myös siihen, että pitkällä aikavälillä voi tulla markkinashokkeja, vaikka perustaso olisi vakaa. Maataloustuotteiden kysynnän kasvu on aina sidoksissa muuhun talouskasvuun”, Arovuori taustoitti.

Mieti olennaiset asiat

ProAgrian kehityspäällikkö Jarmo Keskisen mukaan tilan kehittämisessä ja investoinneissa kannattaa ottaa huomioon investointien rytmitys, velan määrä ja velanhoitokyky. Tulisi miettiä ydinkysymyksiä kuten velan enimmäismäärää, investointien ajoitusta ja rahoitusta, oman tilan peltoalan tarvetta pitkällä aikavälillä ja muun muassa millaisen koneketjun tila tarvitsee.

”Eikä kannata unohtaa yksityistaloutta. Viljelijäperheenkin on syötävä ja elettävä normaalia elämää. Tärkeintä kuitenkin on, että kotitilalla viihdytään ja tila täyttää viljelijäperheen omat tarpeet”, Keskinen pohti.

 

 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä