Olet täällä

Näin Suomessa kylvetään 2017

Kasvukauden 2017 kylvöaloja koskevan viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyyn osallistui yhteensä 576 viljelijää eri puolilta Suomea.

Suomen viljellyimmän viljan ohran viljelyala olisi kyselyn mukaan kesällä 2017 yhteensä 450 400 hehtaaria, joka on 7 prosenttia viime vuoden toteutunutta alaa pienempi. Tästä 73 600 hehtaaria olisi mallasohraa ja 376 700 muuta ohraa, kuten rehu- ja tärkkelysohraa. Mallasohran viljelyala pienenisi kyselyn perusteella 5 prosentilla ja muun ohran puolestaan 8 prosentilla.

Kyselyn mukaan kaura-ala nousisi yhdellä prosentilla viime vuodesta. Elintarvikekauran osuus tuotetusta kaurasta näyttäisi kasvavan viime vuoden suunnitelmista. Tänä vuonna tuotettaisiin 132 200 hehtaarilla elintarvikekauraa (39 %) ja 204 600 hehtaarilla rehukauraa (61 %). Viime vuonna suunnitelmissa oli tuottaa 120 300 hehtaarilla (36 %) elintarvikekauraa ja 210 300 hehtaarilla (64 %) rehukauraa.

Vehnän kokonaistuotantoala näyttäisi pysyvän vakaana. Kevätvehnän viljelyala pienenisi viime vuodesta 6 prosentilla 185 600 hehtaariin, mutta syysvehnäala nousisi puolestaan 57 prosentilla 40 000 hehtaariin.

Ruisala kasvaisi kyselyn perusteella 30 prosentilla 34 400 hehtaariin, ja härkäpapuala puolestaan 36 prosentilla 22 600 hehtaariin. Rypsin kylvöala kasvaisi viime vuodesta 6 prosenttia. Rapsin viljelyinnostus näyttäisi pysyvän melko vakaana ja kasvua tulisi vain 3 prosenttia. Rypsin ja rapsin yhteenlaskettu kylvöala olisi kyselyn mukaan 64 800 hehtaaria.

Kannattavuusvertailuissa hyvin pärjänneen kuminan viljelyala näyttäisi kasvava 7 prosentilla. Viherlannoitusnurmen ala nousisi jopa 22 prosentilla. Sen sijaan herneen (-10 %) viljelyala laskisi viime vuodesta.

Koko maan toteutuneet pellonkäytön pinta-alat 2016 ja ennuste 2017. TNS Gallup, Kylvöalaennuste 2017

Viljelijäkyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toimeksiannosta. Kyselyyn vastattujen kylvöalojen perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia.

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä