Olet täällä

Avenan öljykasvikysely: rikkakasvien torjunta

Rikkakasvien torjunta on kevätöljykasvien viljelijöille yksi alkukasvukauden viljelytoimenpiteistä. Rikkakasvien torjunnalla vaikutetaan suoraan myös rypsi- ja rapsisadon laatuun, sillä rikkakasvien siemenet sadon seassa heikentävät käyttölaatua.

Rikkakasvien torjunta rutiinijuttu

Avenan viljelijäkyselyssä 85 % vastaajista ilmoitti torjuvansa rikkakasvit kasvinsuojeluruiskutuksin. Tulosten perusteella näyttäisi ilahduttavasti sitä, että rikkakasvien torjunta kuuluu kiinteänä osana viljelytoimenpiteisiin. Kyselyssä ei erikseen kysytty torjuttiinko lisäksi juolavehnää, hukkakauraa tai valvattia ja ohdaketta erillisillä ruiskutuksilla.

Miksi rikkakasvien torjunta on tärkeää?

Rikkakasvit kilpailevat aina viljelykasvin kanssa valoOheisessa kuvassa mm. paljon jauhosavikan taimiasta, vedestä, elintilasta ja ravinteista sekä voivat myös hankaloittaa puintia. Rikkakasvien siemenet rypsi- ja rapsisadon seassa vaikuttavat suoraan niiden käyttölaatuun sitä heikentäen. Rikkakasvien siemenet eivät sisällä öljyä.

Rikkakasvit sadon seassa nostavat seulontaprosenttia ja PRA-arvoa (proteiiniton ja rasvaton aines), jotka ovat laatuhinnoitteluperusteita. Molemmissa tavoitteena mahdollisimman pieni arvo.

Avenan öljynpuristamolla Kirkkonummella vastaanoton yhteydessä tehdyssä laatumäärityksessä vastaanottonäyte seulotaan aina ensimmäiseksi 3,0 ja 1,12 mm pyöreäreikäisillä seuloilla. Välillä rikkakasvit jäävät ylimmän seulan päälle ja välillä menevät ”sadon” joukkoon, nostaen tällöin samalla PRA-arvoa.

Avenan öljynpuristamolla vastaanottonäytteissä tavataan etenkin mataran, kertotattaren sekä jauhosavikan siemeniä. Myös muiden rikkakasvilajien siemeniä löytyy usein. Tällä satokaudella näytteissä on ollut myös aiempaa enemmän hukkakauraa. Hukkakauran ja viljan siemenet sadon seassa nostavat seulontaprosenttia ja lisäävät näin laatuvähennyksiä. Viljan jyvät ja muut suuret roskat (mm. oljet) on mahdollista seuloa sadosta jo tilalla. Rikkakasveista mataran ja jauhosavikan siemeniä on hankala saada lajittelulla pois, koska ne ovat pyöreitä ja usein samaa kokoluokkaa kuin rypsin ja rapsin siemenet.Tällä lohkolla paljon etenkin jauhosavikan ja mataran taimia

Markkinoilla on leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan useita valmisteita

Muutaman rikkakasvien torjuntaan tarkoitetun valmisteen ruiskutusajankohta on ennen kylvöä tai, taimettumista ja muiden aika pian taimettumisen jälkeen. CLEARFIELD-tuotantomenetelmän rypsille ja rapseille on omat valmisteensa, joita ei pidä käyttää muilla kuin CLEARFIELD-lajikkeilla, jotka on jalostettu kestämään niiden tehoainetta imatsamoksia.

Ruiskutusajankohdan valinnassa kannattaa huomioida rypsin ja rapsin kasvuasteen lisäksi myös rikkakasvien koko ja mitä rikkakasveja lohkolla kasvaa. Valmistetta valitessa kannattaa selvittää eri valmisteiden tehoja ko. lajeihin. Tarkista ennen käyttöä myös kunkin valmisteen tarkemmat käyttöohjeet.

Torju tarvittaessa myös juolavehnä ja hukkakaura

Juolavehnä, matara ja pillike kasvavat usein kasvuston päälle, kun kasvusto tuleentuessaan hieman lakoontuuHeinämäisten rikkojen, kuten juolavehnän ja hukkakauran torjunta on mahdollista rypsi- ja rapsipellolta eri valmisteilla. Ruiskutus tulee tehdä ennen kasvuston kukintaa huomioiden juolavehnän ja hukkakauran kasvuasteet. Juolavehnä ja hukkakaura ovat molemmat yleistyneet peltoviljelyssä ja mahdollisuus torjua niitä tehokkaasti kannattaa hyödyntää. Öljykasvipelloilta voidaan torjua myös valvattia ja ohdaketta eri valmisteilla.

 

 

 

 

 

Rikkakasveja voi torjua myös muokkauksin

Rikkakasveja voi herbisidien lisäksi torjua mm. kylvömuokkauksissa ja jo sitä ennen syksyllä (mm. kyntämällä). Etenkin kevätrypsillä myöhästettyä kylvöä on käytetty avuksi myös rikkakasvien torjunnassa. Ennen kylvöä rikkakasvien annetaan taimettua ja niitä torjutaan useammilla muokkauskerroilla. Tasainen ja nopea kasvuun lähtö auttaa myös öljykasveja kilpailussa rikkakasvien kanssa.

Muista huolellinen ruiskun pesu

Rikkakasvien torjuntaruiskutuksiin lähdettäessä muista huolellinen ruiskun pesu ruiskunpesuaineella. Esimerkiksi jäämät viljoilla käytettävistä rikkakasvivalmisteista tuhoavat rypsi- ja rapsikasvuston. Tämä kannattaa muistaa kaikissa öljykasvilohkojen ruiskutuksissa.

 

AVENAN ÖLJYKASVIKYSELY 2017

Avena selvitti kyselyllä kevätöljykasvien viljelykäytäntöjä ja viljelyn pullonkauloja. Maaliskuun alkuun mennessä Avenan kyselyyn vastasi 230 kevätrypsin ja -rapsin viljelijää. Vastaajista 60 %:n tilalla oli viljelty öljykasveja yli 10 vuotta. Joukossa oli eri ikäisiä vastaajia ja lähes puolet viljeli yli 100 hehtaarin tilaa. Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille!

Tämä on #öljykasvikysely - juttusarjan kolmas osa. Ensimmäisessä osassa käsiteltiin kylvöä ja siemenmäärää ja toisessa osassa lannoitusta

Kommentit

Samankaltaista sisältöä