Olet täällä

Viherryttämistuen ehtoihin muutoksia

Viherryttämistukeen tulee ehtomuutoksia, jotka liittyvät pääosin ekologiseen alaan.

Ekologisen alan tarkoituksena on ylläpitää ympäristön monimuotoisuutta. Suomessa ekologisen alan velvoite koskee Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maatiloja. EU-asetuksen muutokset otetaan käyttöön Suomessa vuodesta 2018 alkaen, koska asetus hyväksyttiin vasta kesäkuussa 2017.

Muutoksen myötä ekologiseksi alaksi hyväksytään myös typensitojakasvien ja muiden lajien seoskasvustot, joissa enemmistönä ovat typensitojakasvit. Vierekkäin sijaitsevien kasvilajien pienet pinta-alat voidaan ilmoittaa yhtenä seoskasvustona eli jokaista pientä alaa ei tarvitse ilmoittaa tukihaussa erikseen.

Monipuolistamisvaatimuksen mukaan pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltoalasta ja kahden pinta-alaltaan suurimman kasvin osuus yhteensä enintään 95 % peltoalasta. Jos nämä osuudet ylittyvät, viherryttämistukeen kohdistuu vähennyksiä. Jatkossa vähennys viherryttämistukeen vastaa alaa, jolla pääkasvin osuus ylittää 75 % peltoalasta. Aiemmin vähennys oli ylitysala kaksinkertaisena. Kahden pääkasvin osuuden ylittäessä 95 % peltoalasta seuraamus vastaa ylittävää alaa viisinkertaisena. Aiemmin vähennys oli ylitysala kymmenkertaisena. Näitä muutoksia käytetään jo vuoden 2017 tukihakemuksiin.

Ekologisen alan kesannoille ja typensitojakasveille ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Suomi ei kannattanut käyttökieltoa, mutta EU:n jäsenmaista ei löytynyt määräenemmistöä esitystä vastaan. Kasvinsuojeluaineiden käyttökielto ei ole jäsenmaalle vapaaehtoinen muutos, vaan se on otettava käyttöön.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä