Olet täällä

Ruoka-asiamiehen virka valmisteluun

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa elintarvikemarkkinoiden lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on luoda pohja hallituksen esitykselle elintarvikemarkkinalaiksi. Työryhmän toimeksiantoon sisältyy myös erillisen ruoka-asiamiehen viran valmistelu.

Työryhmä on tarpeen elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Tuottajan heikko asema elintarvikeketjussa on todettu useissa sekä kotimaisissa että EU:n tasolla tehdyissä selvityksissä. Asiaan kiinnitti huomiota kesällä myös eduskunta Ruoka2030 ruokapoliittisesta selonteosta antamassaan kannanotossa.

Eduskunnan lausunnossa edellytettiin, että valtioneuvosto edistää nykyistä tehokkaammin ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja tasapuolista kilpailuasemaa tarvittaessa myös lainsäädäntötoimin.

Konkreettisia esityksiä odotetaan

"Nykyisillä lainsäädännöllisillä toimilla emme pysty vahvistamaan ruokamarkkinoiden toimivuutta ja tasapuolista kilpailuasemaa, eikä vapaaehtoisuuskaan näytä siihen yksin riittävän. Tältä työryhmältä odotetaan konkreettisia esityksiä tilanteen parantamiseksi", kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Työryhmän tulee ottaa kantaa elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan ja erityisesti sopimuskäytäntöihin sekä epäreiluihin kauppatapoihin. Työryhmän tulee myös määritellä erillisen ruoka-asiamiehen viran perustaminen, asiamiehen oikeudellinen asema, tehtävät ja sijaintipaikka.

Työryhmän on tarkoitus saada työnsä päätökseen tammikuun 2018 loppuun mennessä ja lain astua voimaan vuoden 2019 alusta.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä