Olet täällä

Kevätvehnän leivontalaatu heikkenee - sakoluku poikkeuksellisella tasolla

Syksyn sateet ja myöhään jatkuneet puinnit ovat laskeneet kevätvehnän sakolukua heikentäen leivontalaatua. Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku oli edellisen kerran alle 200 s vuonna 1993.

Hehtopaino laskee korjuuviikkojen edetessä

Tähän mennessä Eviran tutkimista kevätvehnänäytteistä noin neljännes on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia.

Tutkittujen kevätvehnänäytteiden keskimääräinen hehtopaino on myös laskenut korjuuviikkojen edetessä.

Rukiin sakoluku keskiarvoa alhaisempi

Rukiin keskimääräinen hehtopaino 78,1 kiloa on korkea ja surkastuneita jyviä on selvästi viime vuotta vähemmän.

Rukiin keskimääräinen sakoluku on kolmen ja viiden vuoden keskiarvoja alhaisempi.

DON-hometoksiini heikentää kaurasadon laatua

Kauran keskimääräinen hehtopaino 57,6 kiloa on noin kilon viime vuotta korkeampi. Myös pieniä jyviä on viime vuosia vähemmän.

DON (deoksinivalenoli) –hometoksiini heikentää kuitenkin kaurasadon laatua, koska tähän mennessä tutkituista näytteistä noin viidennes ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo.

Evira seuraa laatua viikoittain

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira seuraa viljasadon laatua ja päivittää laatutietoja verkkosivuilleen viikoittain. Tiedot viljasadon laadusta 2017 ovat nyt vielä ennakkotietoja.

Keskiarvotiedot perustuvat tässä vaiheessa noin 400 tutkittuun näytteeseen, mutta lisää näytetuloksia on tulossa. 

 

Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä