Olet täällä

Tukesilta poikkeuslupa kevätöljykasvien peittausaineille tulevalla kasvukaudella

Neonikotinoideja sisältäviä kasvinsuojeluaineita on lupa käyttää kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen myös kasvukaudella 2018, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottaa.

Tukes antoi poikkeusluvan Elado FS 480- ja Cruiser OSR -valmisteille kirppatuhojen estämiseksi kevätöljykasveilla. Kirppojen torjuntaan ei ole toistaiseksi käytettävissä muita vaihtoehtoja.

Poikkeuslupa myönnettiin jo neljäntenä perättäisenä vuotena. Poikkeuslupa heltisi, koska vielä ei ole riittävästi tietoa mahdollisen korvaavan valmisteen biologisesta tehokkuudesta ja haitallisuudesta eliöille. Tukes jatkaa mahdollisten korvaavien vaihtoehtojen selvittämistä, kemikaaliyksikön johtaja Tiina Putkonen Tukesista sanoo tiedotteessa.

Poikkeuslupia myönnetään, jos kasvintuhoojia ei pystytä muuten hallitsemaan

EU-jäsenmaat voivat myöntää poikkeuslupia valmisteiden käyttöön enintään 120 vuorokaudeksi, jos kasvintuhoojia ei pystytä kohtuullisilla keinoilla hallitsemaan. Kevätöljykasveilla kirpat voivat vahingoittaa kasvustoja niin paljon, että vain vähäinen osa siemenistä kehittyy taimiasteelle. Myönnetyt poikkeusluvat mahdollistavat kotimaisen öljykasviviljelyn, kasviöljyjen tuotannon ja valkuaisrehun saatavuuden.

Euroopan komissio on toistaiseksi kieltänyt neonikotinoideja sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla, sillä neonikotinoidien epäillään olevan haitallisia pölyttäville hyönteisille.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) valmistelee laajaa raporttia neonikotinoideista ja niiden vaikutuksista. Raportin odotetaan valmistuvan keväällä 2018.

 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä