Olet täällä

Uusi mallasohralajike haastaa lannoittamaan

Viime vuonna mallasohrahyväksynnän saanut RGT Planet oli mukana Yara Kotkaniemen lannoituskokeissa viime kesänä. RGT Planet on edeltäjiään satoisampi kaksitahoinen ohra, joka on noussut Euroopassa mallasohrien kärkilajikkeeksi.

- RGT Planetin erittäin korkea satopotentiaali luo uudenlaisia vaatimuksia lannoitukselle. Valkuaisen muodostumiseen vaaditaan kaikki se typpi, mitä ympäristökorvaus typpikorjauksen kanssa sallii, kertoo Anne Kerminen Yaralta. 

Typpi oikeaan aikaan

Yara Kotkaniemessä RGT Planet-koeruudut kylvettiin toukokuun toisella viikolla ja korjattiin jo elokuun lopulla. Kasvukausi oli kuivahkon puoleinen, mutta ratkaisevia sateita saatiin juuri oikeisiin aikoihin.

- Kokeissa RGT Planet tuotti ruuduilla huikeita noin 8 000 - 9 000 kilon hehtaarisatoja. Käytännön viljelyksilläkin lajikkeella on saavutettu yleisesti 7 000 - 8 000 kilon hehtaarisatoja, kertoo Kerminen.

Kotkaniemen kokeissa paras mallasohralaatu saavutettiin jaetulla lannoituksella, jossa lisätyppi annettiin myöhäisessä kasvuvaiheessa. RGT Planet sai typpeä kylvön yhteydessä 110 kiloa ja lippulehtivaiheessa 30 kiloa.

Lannoitusratkaisulla satotaso oli noin 9 000 kiloa hehtaarilta ja valkuaispitoisuus 9,7 prosenttia. 

- Aikaisemmissa vaiheissa annettu lisälannoitus tuottaa enemmän kiloja, mutta ei vielä nosta valkuaista mallasohralta vaaditulle tasolle.

Yara Kotkaniemen koeruuduilla parhaan mallasohralaatuisen sadon tuotti jaettu lannoitus, jossa 30 kiloa lisätyppeä annettiin lippulehtivaiheessa.

Taloudellisesti laatu kannattaa

Parhaan koeruudun kanssa lähes vastaavanlaiseen tulokseen päästiin kertalannoituksella, missä kylvön yhteydessä RGT Planetille annettiin 140 kiloa typpeä.

- Talouden ja ympäristön kannalta jaettu lannoitus on kuitenkin aina turvallisempi, sillä sitä voidaan kasvukauden edetessä tarpeen mukaisesti säätää sopivaksi.

Satoisien mallasohra lajikkeiden lannoituksen lisääminen on ollut kannattavaa, jopa yli ympäristökorvauksen salliman typpimäärän, kun sadon arvosta vähennetään lannoitekustannus.  

- Se, että sato täyttää valkuaispitoisuudeltaan mallasohravaatimukset, tuottaa tietysti parhaan taloudellisen tuloksen hehtaarikohtaisesti. Tämän takia mallasohran kasvukauden aikaiseen seurantaan, mittaamiseen ja lisälannoitukseen kannattaa panostaa, kertoo Kerminen.

Fosfori viimeistelee sadon laadun

Riittävän typpilannoituksen lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös mallasohran fosforin saantiin, jotta sadon hyvä ja tasainen laatu voidaan varmistaa.

- Fosfori pitää tasaisen kasvurytmin ja edesauttaa tuleentumista. Hyvää mallasohrasatoa tavoiteltaessa kannattaa käyttää fosforia niin paljon kuin pystyy erityisesti niillä lohkoilla, joilla fosfori on tyydyttävä tai sitä heikompi.  

Toinen mielenkiintoinen havainto on se, että lisälannoituksella ei kokeissa ollut vaikutusta RGT Planetin puintikosteuteen.

- Lannoittamattomalta koeruudulta korjattiin 4 000 kilon hehtaarisato, jonka puintikosteus oli noin 28 prosenttia. 140 kiloa typpeä saaneilla ruuduilla kosteusprosentti oli noin 25 prosenttia, summaa Kerminen.

 

Lue lisää RGT Planetin ominaisuuksista Tilasiemenen kotisivuilta

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä