Olet täällä

Kierrätyslannoitteiden käytön lisääminen kiinnostaa tuottajia

Ruuantuottajat suhtautuvat myönteisesti kierrätyslannoitteiden hyödyntämiseen ja ovat kiinnostuneita niiden käytön lisäämisestä, tiedottavat Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytöstä kaivattaisiin kuitenkin lisää.

Tulokset saatiin ruuantuottajille suunnatusta kyselystä, joka toteutettiin Syken vetämässä BioRaEE -hankkeessa "Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle".

Hankkeessa testataan biokaasulaitoksen mädätteestä jalostetun kierrätyslannoitteen käyttökelpoisuutta pelto- ja kasvihuonetuotannossa sekä arvioidaan sen toteutettavuutta, ympäristövaikutuksia ja kannattavuutta tuottajien ja laitostoimijoiden kannalta.

”Mädätteen jalostus on toistaiseksi ollut vähäistä, joten uusien tekniikoiden testaamisella ja kierrätyslannoitteiden käytön ohjeistamisella on myös kansainvälistä kiinnostavuutta”, Syken erikoistutkija Tanja Myllyviita sanoo tiedotteessa.

Kierrätyslannoitteilla tarkoitetaan eloperäisistä biomassoista, kuten lannasta ja erilaisista sivutuotteista jalostettuja lannoitevalmisteita.

Kierrätyslannoitteiden käyttäjät tyytyväisiä

Kyselyyn vastasi 672 suomalaista ruuantuottajaa, joista 202 kertoi käyttäneensä kierrätyslannoitteita.

Kierrätyslannoitteita käytettiin ensisijaisesti paremman sadon ja lannoitustason toivossa, mutta myös peltomaan rakenteen parantamiseksi ja väkilannoitteita alhaisemman hinnan vuoksi. Erityisesti luomuviljelijät ovat kiinnostuneita kierrätyslannoitteista.

Lähes 70 prosenttia kierrätyslannoitteita käyttäneistä vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kierrätyslannoitteiden käyttöön. Yli 80 prosenttia kierrätyslannoitteita käyttäneistä vastaajista kertoi saavuttaneensa tavoitteensa. Vain muutama vastaaja oli pettynyt lopputulokseen.

Noin 85 prosenttia kierrätyslannoitteita käyttäneistä oli sitä mieltä, että kierrätyslannoitteiden hankinta, vastaanotto ja varastointi sujuivat hyvin. Levityksessä haasteiksi koettiin mahdollinen paha haju ja tarvitun kaluston saatavuus.

Turvallisuutta pidetään tärkeää

Vastaajat pitivät tärkeänä, että lannoitteet ovat paitsi tehokkaita ja kilpailukykyisiä, myös turvallisia käyttää. Esimerkiksi yhdyskuntien jätevesilietteiden ja teollisuuden sivuvirtojen käyttöä kierrätyslannoitteen raaka-aineena vierastettiin. Huolta aiheuttavat lähinnä lääke- ja hormonijäämät ja niihin liittyvät riskit.

Kyselystä käy Myllyviitan mukaan selvästi ilmi, että ruuantuottajat seuraavat alan tutkimusta ja ovat siitä ja toistensa kokemuksista kiinnostuneita.

"Lähes 500 vastaajaa toivoi saavansa lisää sekä tutkimustietoa että kokemusperäistä tietoa muilta ruuantuottajilta. Ruuantuottajien ja tutkijoiden tiiviimpi verkottuminen ja tietojenvaihto on asia, jota ehdottomasti kannattaisi kehittää”, Myllyviita sanoo.

 

Lähde: Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä