Olet täällä

Viherryttämistuen ehtoihin muutoksia tulevalle kasvukaudelle

Viherryttämistuen ehtoihin tulee tulevalle kasvukaudelle useita muutoksia. Asiasta tiedotti maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Hallitus hyväksyi tänään asetusmuutoksen, jolla toimeenpannaan EU-säädöksistä aiheutuvia muutoksia viherryttämistukeen vuodelle 2018. Osa muutoksista on suoraan sellaisenaan Suomessa toimeenpantavia. Asetusmuutoksella säädettiin myös viherryttämistuen ja nuorten viljelijöiden tuen arvioidut tukitasot vuodelle 2018.

Suomi vastusti kasvinsuojeluaineiden käyttökieltoa

Vuodesta 2018 alkaen viherryttämistuen ekologisen alan kesannoilla ja typensitojakasvialoilla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Myöskään kasvunsääteitä ja peittausaineita ei saa käyttää tiettyinä ajanjaksoina.

Suomen sekä monen muun maan kanta kasvinsuojeluaineiden käyttökieltoon oli kielteinen, mutta Euroopan unionin jäsenmaista ei löytynyt määräenemmistöä esitystä vastaan.

Suomen kielteiseen kantaan vaikutti erityisesti tavoite kasvattaa valkuaisomavaraisuutta. Kiellon odotetaan vähentävän viljelijöiden kiinnostusta kylvää typensitojakasveja ekologiselle alalle.

Ministeri Lepän mukaan malliesimerkki epäonnistuneesta EU-sääntelystä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä nyt hyväksytty asetus on malliesimerkki epäonnistuneesta EU-sääntelystä, jota Suomi joutuu panemaan toimeen. Lisäksi se on ristiriidassa Suomen valkuaisomavaraisuuden nostotavoitteen kanssa.

”Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on tärkeä osa maatalouspolitiikan tavoitteita, mutta sitä ei tulisi tehdä valkuaiskasviviljelyn kustannuksella”, Leppä sanoo tiedotteessa.

Vuoden 2020 jälkeen uudistuvan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan valmistelun on Lepän mukaan onnistuttava siten, ettei valkuaisomavaraisuuden lisäämistavoitteelle haitallista sääntelyä pääsisi enää syntymään.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö kiellettyä kylvöstä elokuun loppuun

Ekologiseksi alaksi ilmoitettavilla typensitojakasvien aloilla kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä ajanjaksolla, joka alkaa kasvin kylvöstä ja päättyy 31. elokuuta. Jos sato korjataan tämän jälkeen, kielto päättyy vasta, kun sato on korjattu.

Jos typensitojakasvi on kylvetty edeltävänä vuonna, kasvinsuojeluaineiden käyttökielto alkaa 1. tammikuuta.

Ekologisen alan kesannolla kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä kesantokauden ajan eli 1.1.–15.8.

Ekologisen alan kesantojen maataloustuotantokieltoa on myös tarkennettu. Tämän vuoksi viherkesanto ei voi olla kylvetty yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla.

Asetusmuutoksessa myös lievennyksiä

EU:n asetusmuutos sisältää myös lievennyksiä. Ekologiseksi alaksi voidaan hyväksyä typensitojakasvien ja muiden kasvilajien seoskasvustot, joissa typensitojakasvit ovat enemmistönä.

Myös viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen velvoite lievenee. Vierekkäin sijaitsevien kasvilajien pienet alle 0,05 hehtaarin alat voi ilmoittaa yhtenä seoskasvustona.

Lievennystä on tullut myös viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimuksiin tiloille, joilla on nurmea, kesantoa tai palkokasvialaa yhteensä yli 75 prosenttia.

Lue viherryttämistuen uusista ehdoista lisää MMM:n tiedotteesta.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä