Olet täällä

ParasSato -palvelu seuraa lämpösummakertymää lohkoillasi

ParasSato -palvelu kannattaa ottaa käyttöön viljelynsuunnittelussa. Visuaalinen ja helppokäyttöinen ohjelma on muun hyvän lisäksi käyttäjälle ilmainen.  ParasSato -palvelun käyttö alkaa omien lohkotietojen lataamisella VIPU -palvelusta. Lohkolistaus ja niiden vierellä oleva kartta havainnollistavat tämän jälkeen käyttöä. Viljavuustiedot voidaan ladata esimerkiksi Viljavuuspalvelun tietokannasta samaan tapaan kuin muissakin viljelynsuunnitteluohjelmistoissa. ParasSato palvelussa on useita lisäominaisuuksia, kuten jaetun lannoituksen suunnittelu ja visuaalinen siilokirjanpito sadon hallinnointiin. Mielenkiintoinen lisäominaisuus on myös lämpösumman laskenta.

Eri lajikkeiden osalta puhutaan usein tarvittavista kasvupäivistä, joiden perusteella lajikkeen kasvuaika määritellään. Itseasiassa kasvin kasvuajan oikeampi mittari on tehoisa lämpösumma.  Se koostuu kasvukauden vuorokausien keskilämpötilojen summasta, joissa huomioidaan keskilämpötiloista viiden asteen ylittävä osa. Lajikekokeista saatava lajikkeen vaatima lämpösummalukema kertoo tilanteen keltatuleentumisasteella. Tästä lajike tarvitsee puintikuntoon vielä vähintään viikon.  ParasSato -palvelu laskee viljelyksellesi kertyvää lämpösummaa kylvöpäivästä lähtien. Verrokkina on pitkän ajan keskiarvokäyrä.  

Alla oleva kuva ParasSato -palvelusta havainnollistaa asiaa.  Elokuun lopussa esimerkkinä oleva Quarna –kevätvehnä on kerännyt 6.5 tapahtuneen kylvön jälkeen lämpösummaa 948 astetta. Lajikekokeiden mukaan suhteellisen aikainen Quarna -lajike tarvitsee keltatuleentumiseen 1026 astetta. Kyseinen lohko puitiin lopulta 27.9 ja puintikosteus oli alimmillaan 22 % eli vilja oli tuleentunut. ParasSato -palvelu kertoo puintipäivän lämpösummakertymäksi 1105 astetta. Keltatuleentumiseen vaadittava lämpösumma 1026 astetta oli täyttynyt 12.9 eli noin kaksi viikkoa ennen puintia. Viime syyskuun olosuhteissa keltatuleentumisesta puintikuntoon vaadittiin siis tavallista kauemmin. Asiaan saattoi vaikuttaa myös tautitorjunta. Esimerkki osoittaa, että lämpösummakertymä kylvöstä eteenpäin ennustaa loogisesti myös tulevaa puintihetkeä. Hyödynnä tämä ominaisuus ParasSato -palvelussa tulevalla kasvukaudella.   

https://parassato.fi/

viljelijänberner.fi

Kommentit

Samankaltaista sisältöä