Olet täällä

Uutta joustavuutta lehtipoltteen torjuntaan perunalla

Perunan lehtipoltteen (Alternaria) esiintyminen vaihtelee vuodesta toiseen sääolosuhteiden mukaan ja aiheuttaa pahimmillaan hyvinkin merkittäviä satotappioita. Ilmastomuutoksen myötä voidaan olettaa, että tautipaine kasvaa entisestään myös Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa lehtipoltetorjuntoja tehdään vuosittain jopa 4–5 kertaa jo nyt.

Tunnista ja erota sienitaudit sekä ravinnepuutokset

Perunan tautien torjunnan onnistumisen ensimmäinen askel on tautien tunnistaminen ja erottaminen. Perunarutto ja lehtipolte voivat muistuttaa toisiaan ja on tärkeää, että ne pystyy erottamaan. Näin voidaan käyttää oikeita tautiaineita oikeaan aikaan. Lehtipoltteen voi sekoittaa myös alkaviin ravinnepuutoksiin. Etenkin magnesiuminpuutosoireet ovat hyvin samankaltaisia.

Vasemmalla perunan lehtipolte, keskellä lehtirutto ja oikealla magnesiumin puutosoire.

Torjunnat tarpeen mukaan

Sienitautien ja erityisesti lehtipoltteen torjunnassa resistenssin hallinta on erittäin tärkeää. Muissa Euroopan maissa atsoksistrobiinia ja boskalidia kestäviä lehtipoltekantoja on havaittu jo laajasti. Resistenssiongelmien minimoimiseksi torjuntoja tulee tehdä ainoastaan silloin kun on tarve, aina ennaltaehkäisevästi ja eri tehoaineryhmiä käyttäen. Viljelykierrolla pystytään myös vähentämään tautipainetta.

Narita - uusi tuote lehtipoltteen torjuntaan

Narita on uusi tuote, joka tuo uutta joustavuutta lehtipoltteen torjuntaan. Narita sisältää difenokonatsolia 250 g/l ja sitä käytetään 0,4 l/ha/käyttökerta. Korkeintaan kolme käsittelyä/kasvukausi. Narita tehoaa erinomaisesti lehtipoltteeseen ja on yksi lisätyökalu resistenssihallinnassa. Naritaa käytetään yleensä seoskumppanina lehtiruttoaineen kanssa.

Tutustu Naritaan tarkemmin tai kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Narita on saatavilla Viljelijän Bernerin kautta.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä