Olet täällä

VYR julkaisi kauralajikkeiden DON-esiintymiä nyt myös sadosta 2017

Vilja-alan yhteistyöryhmä julkaisi kauralajikkeiden DON-pitoisuuksia Suomessa nyt myös sadon 2017 osalta.

VYR on selvittänyt kauralajikkeiden DON-pitoisuuksia vuosilta 2014-2017. Yhteensä mukana oli runsaat 18 000 näytettä. Nyt julkaistiin tulokset myös sadon 2017 osalta, josta näytteitä oli mukana 5 800.

Mittaustulokset on saatu kaupan ja teollisuuden tekemistä pika-analyyseistä. Analyysimenetelmät vaihtelivat yrityksittäin. Aineiston tilastollisesta käsittelystä vastasi Luonnonvarakeskus Luke.

Tulokset taulukkona - tulkitse oikein

Kartoituksen tulokset on koottu oheiseen yhteenvetotaulukkoon siten, että vain sellaisten kauralajikkeiden, joista oli vähintään 10 näytettä, tulos esitetään.

Tulos on esitetty mediaanilukuna eli tulosjoukon keskimmäisenä arvona, joka kuvaa lajikkeen tulosta tämän tyyppisessä tarkastelussa parhaiten.

On huomattava, että sellaisten lajikkeiden kohdalla, joilla näytemäärä on vähäinen, vaikuttavat viljelyolot ja alue voimakkaasti tulokseen, korostaa VYR tiedotteessaan.

Herkkyyseroja havaittavissa

Oheinen lajiketaulukko ei ole selvitys kauralajikkeiden kestävyydestä punahomeen toksiineihin, koska tiedetään, että kestäviä kauralajikkeita ei ole, VYR muistuttaa.

Punahomeen toksiinien esiintymiseen vaikuttavat eniten sääolosuhteet. Jokaisessa lajikkeessa voi esiintyä yksittäisiä korkeita tai matalia pitoisuuksia.

Herkkyyseroja voidaan kuitenkin nähdä eri vuosina, kertoo VYR.

Esimerkiksi vuonna 2016, kun punahomeen toksiineja havaittiin paljon, on nähtävissä enemmän eroja lajikkeiden välillä kuin riskittömämpänä vuonna 2014.

 

Taulukko: DON-pitoisuudet eri kauralajikkeissa 2014-2017

Lue koko uutinen VYR:n kotisivuilta

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä