Olet täällä

Suomessa järjestetään kesäkuussa fosforin kestävän käytön konferenssi

Suomessa järjestetään 11.-13. kesäkuuta Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä tapahtuma, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Helsingissä pidettävään European Sustainable Phosphorus Conference -tapahtumaan odotetaan 400 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat mukana järjestämässä tapahtumaa ja esittelemässä hallituksen ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeita.

Helsingin konferenssi jatkaa vuonna 2013 Brysselissä ja vuonna 2015 Berliinissä järjestettyjen fosforikonferenssien sarjaa.

Fosfori – välttämätön mutta rajallinen luonnonvara

Fosfori on ruuantuotannolle elintärkeä ravinne, mutta samalla se on rajallinen luonnonvara. Ruuantuotannon ketjusta karatessaan fosfori rehevöittää vesistöjä.  Itämeri on erityisen herkkä rehevöitymiselle ja sen aiheuttamille haitoille.

Useimmat EU-maat ovat riippuvaisia fosforin tuonnista, ja EU-komissio on listannut fosforin kriittisten raaka-aineiden listalle. Viime vuosien aikana komissio on ryhtynyt politiikkatoimiin EU:n ruoantuotannon ja huoltovarmuuden parantamiseksi sekä ravinteiden käytön kielteisten vaikutusten minimoimiseksi. Näiden toimien vaikutusta sekä alan innovaatioita esitellään tulevassa tapahtumassa.

Ravinteiden kierrätys tärkeä osa Itämeren suojelua

Itämeren rantavaltiot ovat tehneet pitkään yhteistyötä Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). Suomi on sitoutunut tähtäämään ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi rahoittamalla muun muassa ravinteiden kierrätystä edistäviä pilottiratkaisuja ja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Myös nykyinen hallitus panostaa ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen edistämiseen. Suomen hallituksen kärkihankkeet esittäytyvät fosforitapahtumassa maanantaina 11.6.

”Esillä on kattaus kärkihankerahoituksella käynnistettyjä pilotteja. Muun muassa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta on päässyt vauhtiin useita kokeiluja liittyen biomassojen prosessointiin ja kierrätyslannoitteiden tuotantoon. Suomi on kansallisilla panostuksillaan edelläkävijä monella ravinteiden kierrätyksen osa-alueella”, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa tiedotteessa.

Helsinki saa kehuja konferenssipaikkana

Konferenssi tuo Finlandia-talolle mittavan joukon asiantuntijoita eri aloilta maataloustuottajista eri alojen asiantuntijoihin ja tutkijoihin.

Helsingin tilaisuuden järjestää European Sustainable Phosphorus Platform -verkosto yhdessä Baltic Sea Action Group -säätiön kanssa. Suomen ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat järjestelyissä mukana. Tilaisuutta sponsoroivat Easymining, Kemira ja Yara. 

”Helsinki on erinomainen paikka kolmannen eurooppalaisen fosforikonferenssin järjestämiselle, sillä alalla tapahtuu valtavasti Suomessa ja muualla Itämeren alueella”, ESPP:n pääsihteeri Chris Thornton kehuu. 

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä