Olet täällä

EU-asetuksen muutos mahdollistaa satelliittiteknologiaan perustuvan valvonnan

Jatkuva satelliittikuvien analysointi eli monitorointi tulee vähitellen mahdolliseksi maatalouden pinta-alatukien valvontamenetelmäksi, Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Menetelmä on vaihtoehtoinen tapa korvata paikalla tehtävät tarkastukset. EU:n komissio on muuttanut valvontaa koskevaa asetusta ja valmisteilla on hallituksen esitys, joka mahdollistaa uuden teknologian käytön valvonnassa.

Monitorointi määritellään asetuksessa valvontamenetelmäksi, jossa säännöllisesti ja järjestelmällisesti tarkastellaan ja analysoidaan tukikelpoisuusehtojen, sitoumusten ja muiden velvoitteiden täyttymistä siihen asti, kunnes johtopäätökset tuen maksuperusteista on tehtävissä. Jos tukikelpoisuudesta ei saada monitoroimalla riittävää varmuutta, on käytettävä muuta soveltuvaa todistusaineistoa mukaan lukien viljelijän toimittamat lisätiedot ja tarkastus paikan päällä.

Monitorointi ei poista EU:n tukijärjestelmiin liittyvää valvontavelvoitetta, mutta antaa mahdollisuuden lähestyä asiaa uudella tavalla. Myös kauko-ohjattavien lennokkien (drone) ja paikkamerkinnän sisältävien valokuvien käyttö sallitaan vaihtoehtoisena valvontatapana kuluvasta vuodesta alkaen.

Uuden menetelmän myötä voidaan luopua viiden prosentin valvontavelvoitteesta sellaisissa tukijärjestelmissä, jotka ovat monitoroitavissa. Myös virheiden aiheuttama valvonnan lisäysvelvoite vähenee, samoin ”keltaisen kortin” aiheuttamat uusintavalvonnat.

Monitorointi kohdistuu vuosittain kaikkiin tuenhakijoihin ja tulos analysoidaan järjestelmällisen, jatkuvan ja runsaan kuvamateriaalin perusteella. Jäsenvaltio voi aloittaa monitorointivalvonnan vaiheittain. Järjestelmää pilotoidaan mahdollisimman pian ja tavoite on saada se laajemmin käyttöön Suomessa vuonna 2021.

 

Lähde: Maa- ja metästalousministeriö

Kommentit

Anonymous

Varmaan tästä toimenpiteestä tuleva säästö kanavoidaan viljelijöiden hyväksi vai onko tarkoitus kerätä rahaa valtion kassaan? Isoveli valvoo sitten ihan konkreettisesti. Toivottavasti tarkentuneet menetelmät voivat hilata pinta-aloja myös todellisuutta vastaavaksi, siis myös yläspäin.
Toisaalta en lainkaan ymmärrä sitä, että meidän pitää raivata pellon reunoja tietyn ohjeen mukaan ja toisessa ohjeessa toivotaan valumia estävien kasvilajien suosimista ennen vasistöä. Pajupuska pellon reunaojan alavimmassa kohdassa on typensitoja ja riistan suoja mitä parhaimmillaan, mutta ohjeiden mukaan sekin olisi parempi olla avonainen multaoja. Varmaan kannattaisi pilottihankkeessa kysyä maalaisilta ohjeita.

Samankaltaista sisältöä