Olet täällä

Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla parempi hyöty viljavuustutkimuksesta

Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla voidaan laskea maan kationinvaihtokapasiteetti eli KVK, Luomu.fi sivusto tiedottaa.

Kationinvaihtokapasiteetilla tarkoitetaan maaperän kykyä varastoida ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Laskuriin syötetään viljavuustutkimuksen tiedot; maan happamuus, kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin määrät sekä maalaji ja multavuus.

Laskuri laskee näiden tietojen perusteella maanäytteen kationinvaihtokapasiteetin (KVK) suuruuden sekä kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin keskinäiset osuudet maahan varastoituneista ravinteista. Laskuri laskee myös mainittujen ravinteiden yli- tai alijäämän tavoitetilaan verrattuna. Viimeisissä sarakkeissa näkyy maanparannukseen tarvittavat kalsiittikalkin, dolomiittikalkin, biotiitin ja kipsin määrät.

Lataa käyttöösi ilmainen Kationinvaihtokapasiteetti-laskuri 2018

Perehdy Kationinvaihtokapasiteetin laskentaan ja Kationinvaihtokapasiteetti-laskurin käyttöön
oheisesta raportista:

Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa. Mattila ja Rajala. Raportteja 179. 36 s.

 

Lähde: Luomu.fi (Sivustoa pitävät yllä Pro Luomu ry, Luomuliitto ry ja Luomuinstituutti)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä