Olet täällä

Kasvitaudit ovat iskeneet kasvustoihin

Heinäkuun alussa alkoi näkyä merkkejä lehtilaikkutautien oireista ohralla ja vehnällä. Viimeisin melko laaja matalapaineen alue kulki Suomen yli viime viikolla keskiviikon ja torstain aikana, jonka jälkeen sää on lämmennyt. Kuvan kevätvehnän alalehdillä näkyy pistelaikkua (DTR) 4.7. otetussa kuvassaLämmin ja kostea sää suosii erityisesti pistelaikun ja ruosteiden leviämistä vehnällä. Ohralla verkkolaikku voi levitä näissä oloissa todella nopeasti. Olosuhteet ruskolaikun kehittymiselle vehnällä ovat olemassa, mutta tauti leviää paremmin hiukan viileämmässä säässä.

Kovassa tautipaineessa uusi SDHI-valmiste Ascra Xpro 0,7-0,8 l/ha annoksella tähkälle ruiskutettuna torjuu tehokkaasti pistelaikkua ja ruosteita sekä kevätvehnällä ruskolaikun kehittyminen pysähtyy. Toinen hyvä vaihtoehto kevätvehnälle on strobin ja triatsolin seos Delaro SC 325 annosteltuna 0,7-0,8 l/ha. Ohralla Ascra Xpro ja Delaro 0,5-0,6 l/ha annoksella torjuvat tehokkaasti verkkolaikkua ja rengaslaikkua.  Delaro SC 325 ja Ascra Xpro-valmisteita voi käyttää kukinnan alkuun saakka.

Hometoksiinien torjunta ruiskuttamalla

Viljat ovat aloittaneet kukinnan monin paikoin jopa Kaura on aloittanut kukinnan Vihdissä Kotkaniemessä 4.7.2018. Keltaiset heteet näkyvät jo röyhyn keskiosassa.kaksi viikkoa etuajassa. Tämä johtuu alkukesän kuivuudesta ja lämpösumman nopeasta kertymisestä. Kukintavaiheen aikana ja juuri sitä ennen on monin paikoin satanut mikä nostaa riskiä DON-toksiinin muodostumiselle. Aikaisemmin on myös havaittu, että alkukesän kuivuuden jälkeen DON-toksiinia saattaa muodostua helpommin viljelykasvien ollessa stressitilassa. Vaikka alkukesästä kasvustot olivat monin paikoin harvoja, on tilanne korjaantunut viime päivien aikana. Toksiinin muodostusta aiheuttavat sienet (Fusarium sp.) leviävätkin paremmin tiheässä kasvustossa. Harvassa kasvustossa torjuntaa ei kannata tehdä.

Fusarium-sieniä voidaan torjua ruiskuttamalla kasvusto kukinnan alussa. Hyvä perusohje on tehdä ruiskutus noin viikon kuluttua siitä, kun tähkä tai röyhy on tullut kokonaan esille. Proline 250 EC annoksella 0,5-0,6 l/ha tehoaa punahomeisiin ja voi alentaa toksiinipitoisuuksia huomattavasti. Valmisteen tehoaine protiokonatsoli on tunnetuin ja parhaiten testattu punahomeiden torjunnassa. Myös Delaro SC 325 tehoaa punahomeisiin 0,6 l/ha annoksella, koska valmiste sisältää huomattavan määrän protiokonatsolia. On hyvä huomioida, että samalla torjutaan myös lehtilaikkutauteja, jotka ovat säästä johtuen tulleet kasvustoihin myöhäisessä vaiheessa. Punahomeruiskutus parantaa sadon lisäksi viljan laatua nostaen hehtolitrapainoa ja suurentaen jyväkokoa.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä